Piotr Musiewicz, Ruch oksfordzki (1833-1945). Myśl polityczna ruchu oksfordzkiego, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 291 s.

Przemysław Sołga

Abstrakt

A Review of Piotr Musiewicz, Ruch oksfordzki (1833–1945). Myśl polityczna ruchu oksfordzkiego [The Oxford Movement (1833–1945): The Political Thought], Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 291 pp.

This review discusses the structure of the book, its time frame and scope as well as the sources used by the author. The overall assessment is in some respects unfavourable. This is due to quite evident gaps in the coverage of the subject as well as the tone of the author’s polemics and personal remarks.
Słowa kluczowe: historia brytyjska w XIX w., ruch oksfordzki, anglikanizm i polityka

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.