Sprawozdanie z IV Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego

Michał P. Sadłowski

Abstrakt

Fourth Symposium of Historians of Polish Law and Constitution

The Fourth Symposium of Historians of Polish Constitutional Law on “The history of legal practice” was held on 22th September 2017 at the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University (Kazimierz Palace, Warsaw). It was organized by Dr hab. Robert Jastrzębski, who moderated the session on 20th Century Law; the other session was moderated by Professor Wacław Uruszczak. This report contains a summary of the proceedings and a list of the papers read at the conference.  
Słowa kluczowe: historia prawa polskiego, sympozjum, prawo karne, prawo cywilne

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.