Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 10 (2017), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2017
Redakcja zeszytu : prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, Kacper Górski
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Kacper Górski

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Constitutional History in the Czech Republic 2000–2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 567–577
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.023.8406

Beetwen the Jagiellons and the Vasas: Research into Late 16th-Century Polish Parliamentarism

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 579–597
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.024.8407

History of Constitutionalism in Spain (2000–2015): Trajectories and Perspectives

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 599–622
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.025.8408

The Croatian Contribution to Constitutional Historiography in the Period of 2000–2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 623–634
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.026.8409

Recenzje

Recenzja książki Anny Stawarskiej-Rippel Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918–1964). Studium historycznoprawne, Katowice 2015, ss. 436

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 635–640
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.027.8565

Inne

Sesja wspomnieniowa poświęcona pamięci Profesora Stanisława Płazy (1927–2006), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 20 września 2016 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 641
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.028.8566

Otwarcie i prowadzenie spotkania poświęconego pamięci Profesora Stanisława Płazy

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 642-643
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.028.8566

Portret z pamięci

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 644–647
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.030.8568

Uczony, nauczyciel, przyjaciel: Stanisław Płaza zapisany w mojej pamięci

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 648–657
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.031.8569

Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Płazie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 658–661
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.032.8570

Profesor Stanisław Płaza jako dydaktyk

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 662–665
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.033.8571

Dyskusja: Jerzy Malec (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Janusz Sondel [†], Grzegorz M. Kowalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Tadeusz Włudyka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Elżbieta Płaza (KTH Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie, córka Profesora Stanisława Płazy)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 666–670
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.034.8572