Artykuły

Ilość
Sortuj według

Constitutional History 2000–2015: Slovak Republic

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 1–34
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.001.8573

Early Modern Polish Parliamentarism (16th–18th C.): Directions of the Newest Research

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 35–45
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.002.8574

Beobachtungen zur Verfassungsgeschichte in Deutschland während der letzten 15 Jahre

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 47–65
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.003.8575

Constitutional and Legal History Works of Ukrainian Scholars in 2000-2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 67–94
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.004.8964

Rechtshistorische Forschung zur österreichischen Verfassungsgeschichte im Zeitraum von 2000 bis 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 95–126
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.005.8576

Fifteen Years of Recent Historiography on Public and Constitutional Law in the Low Countries

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 127–136
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.006.8577

Namiestnictwo galicyjskie (1867–1914). Organizacja i zadania    

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 137–167
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.007.8578

Recenzje

Anna Kozłowska-Ryś, Krzysztof Drozdowski, Świat odosobniony. Bydgoska służba penitencjarna w latach 1920–1939, Poznań–Bydgoszcz–Piotrków Trybunalski 2017, ss. 264

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 169–171
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.008.8579

Włodzimierz Ważniewski, Państwo laickie. Polityka ograniczania bazy materialnej Kościoła katolickiego w Polsce przez władze komunistyczne w latach 1945–1970, Oficyna Wydawnicza ASPAR-JR, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2015, ss. 260

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 173–176
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.009.8580