Anna Kozłowska-Ryś, Krzysztof Drozdowski, Świat odosobniony. Bydgoska służba penitencjarna w latach 1920–1939, Poznań–Bydgoszcz–Piotrków Trybunalski 2017, ss. 264

Jakob Maziarz

Abstrakt

Secluded world. Penitentiary service of Bydgoszcz in years 1920–1939, Poznań-Bydgoszcz-Piotrków Trybunalski 2017, 264 pp.

The reviewed book is a study devoted to history of interwar (1920–1939) prison system in Bydgoszcz. The work is divided into five chapters. They are: 1) The history of penitentiary service in Bydgoszcz in years 1920–1939, 2) Penitentiary agricultural colony no. 3 in Trzeciewnica, 3) Biographical notes of penitentiary workers in Bydgoszcz, 4) Society for the care of prisoners „Patronage” („Patronat”). According to the opinion of the review author the contents of work is correctly and sufficient for this kind of studies. Reviewer is more critical regarding to the structure of work, which is inconsistent and unclear. 
Słowa kluczowe: więziennictwo, postępowanie karne wykonawcze, Bydgoszcz, dwudziestolecie międzywojenne

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.