Fifteen Years of Recent Historiography on Public and Constitutional Law in the Low Countries

Laurent Waelkens

Abstrakt
The text is an overview of research activity about the history of public law in the different law faculties of the Low Countries. To the main fields of research belong especially: research on sovereign courts and case law; history of constitutional law and legislation; public ius commune and human rights; history of international law; history of penal law and transitional law; history of the relations of Church and State. As a general conclusion it has been assumed, that In the Low Countries legal history is in a quite healthy state, and so are the history of public law and constitutional law. 
Słowa kluczowe: historia prawa, historia ustroju, konstytucja, prawo publiczne, Belgia, Holandia
References

Becker H.G.G., De Etstoel van Drente, Hilversum 2004.

Behrendt C., Excursion à l’orée de la chasse gardée du juge constitutionnel. La Cour constitutionnelle et le contrôle de la constitutionnalité des arrêtés-loi de pouvoir extraordinaires et des décrets du Congrès national, Brussels 2007.

Berkvens A.M.J.A., De Soevereine Raad te Roermond, het Justiz Collegium te Geldern en het Staatse Hof van Gelre te Venlo, Hilversum 2011.

Bosch A.G., Ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden, Nijmegen 2011.

Broers E.J.M.F.C., Jacobs B.C.M., Procesgids Staatse Raad van Brabant, Hilversum 2000.

Brood P., Schut E., Hoofdmannenkamer, Sinds 1749 Hoge Justitiekamer van Stad en Lande van Groningen, Hilversum 2004.

Brood P., Van der Ven F., Het Klaring van Overijssel te Zwolle, Verloren, Hilversum 2010.

Coutumes de Tournaisis[Coutumes de Tournai et du Tournaisis, 2], ed. G.Van Dievoet, Brussels 2006.

De staatsregeling voor het Bataafse volk van 1789, ed. O.Moorman van Kappen, C.Coppens, Nijmegen 2001.

Delbecke B., De lange schaduw van de grondwetgever. Perswetgeving en persmisdrijven in België (1831–1914), Gent 2012.

Delbecke B., Modern constitutionalism and legal transfer. The political offence in the French Charte constitutionnelle (1830) and the Belgian Constitution [in:] Entanglements in legal history. Conceptual approaches, ed. Th. Duve, Frankfurt/Main 2014, pp. 427–459.

Duchateau M. van Rossem J.W., Soevereiniteit: nog steeds een nuttig concept?, “Groniek” 2008, vol. 178, pp. 35–50.

Eeckenrode M. van, Les états de Hainaut: servir le prince, représenter le pays, Une assemblée dans les allées du pouvoir (ca. 1400–1550), PhD dissertation, Louvain-la-Neuve 2015.

[Georges de Ghewiet,] Jurisprudence du Parlement de Flandre de Georges de Ghewiet, ed. S.Dauchy, V.Demars-Sion, [Recueils de l’ancienne jurisprudence de la Belgique, 2], Brussels 2008.

Geschiedenis van de mensenrechten, Bouwstenen voor een interdisciplinaire benadering, ed. M.Kuitenbrouwer, M.Leenders, Hilversum 2000.

Giltaij J., Mensenrechten in het Romeinse recht?, Nijmegen 2011.

Godding Ph., Le Conseil de Brabant sous le règne de Philippe le Bon, Académie de Belgique, Brussels 1999.

Heirbaut D., Storme M.E., The Belgian legal tradition. From a long quest for legal independence to a longing for dependence?, “European Review of Private Law” 2006, pp. 645–683.

Hempenius-van Dijk B.S., Hof van Friesland, De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Friesland zowel in eerste instantie als in appel, Hilversum 2004.

Het Franse Nederland: de inlijving 1810–1813. De juridische en bestuurlijke gevolgen van de ‘réunion’ met Frankrijk, ed. A.M.J.A.Berkvens, J.Hallebeek, A.J.B.Sirks, Hilversum 2012.

Hogenstijn C.M., Het algemeen welzijn van het volk. Een politiek- en rechtshistorische studie van Deventer in de Patriottentijd, Nijmegen 2005.

Körver P.H.J., De besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in internationaal-
rechtelijk en staatsrechtelijk perspectief. The emergency legislation of the Dutch government in London in the perspective of international law and Dutch constitutional law
, Rotterdam 2004.

Kubben R., Regeneration and hegemony. Franco-Batavian Relations in the Revolutionary Era. A Legal Approach, 1795–1803, PhD dissertation, Tilburg 2009.

Le Bailly M.-Ch., Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, Hilversum 2008.

M.-Ch. Le Bailly, Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599–1795). De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor de Staatse Raad van Vlaanderen, zowel in eerste instantie als in hoger beroep, Hilversum 2007.

Le Bailly M.-Ch., Verhas C.M.O., Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, Hilversum 2006.

Lokin J.H.A., Jansen C.J.H., Brandsma F., Het Rooms-Friese recht, De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw, Hilversum–Leeuwarden 1999.

Martyn G., Geschiedenis van de politiek en het publiekrecht, Bruges 2011.

Monballyu J., Deserteurs voor de Vlaamse zaak: over Vlaamsgezinde militairen die naar de vijand overliepen, Bruges 2012.

Monballyu J., De strafrechtelijke repressie van het Vlaamse activisme tijdens de Eerste Wereldoorlog in de Duitse krijgsgevangenkampen (november 1918 tot juli 1925), “Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging”2011, vol. 70, issue 1, pp. 230–258, and issue 3, pp. 313–343.

Monballyu J., Het uur van de vergelding. Vlaamse activisten voor de krijgsraad van het Groot Hoofdkwartier van het Leger (23 januari tot 30 juni 1919), “Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging” 2010, vol. 69, pp. 306–330, and 2011, vol. 70, pp. 7–33.

Monballyu J., Inventaris van het Archief van het Hof van Assisen van Brabant. Strafdossiers tegen incivieken van de Eerste Wereldoorlog, Brussels 2011.

Monballyu J., Inventaris van het archief van krijgsauditoraten en krijgsraden te velde tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914–1919), Brussels 2014.

Monballyu J., La justice transitionnelle dans les affaires pénales après la Première Guerre mondiale en Belgique (1918–1928), “Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis”2012, vol. 80, pp. 443–479.

Monballyu J., Six centuries of Criminal Law in the Southern Netherlands and Belgium (1400–2000), Leyden 2014.

Monballyu J., Slechte Belgen! De repressie van het incivisme na de Eerste Wereldoorlog door het Hof van Assisen van Brabant (1919–1929) [Studies over de Eerste Wereldoorlog, 19], Brussels 2011.

Mueller F., La cour de cassation belge à l’aune des rapports entre pouvoirs. De sa naissance dans le modèle classique de la séparation des pouvoirs à l’aube d’une extension de la fonction juridictionnelle, Bruges 2011.

Ordonnances de Jean sans Peur, 1405–1419[Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 1,1,3], ed. J.-M.Cauchies, Brussels 2001.

Ordonnances de Philippe le Bon pour les duchés de Brabant et de Limbourg et les Pays d’Outre-Meuse, 1430–1467[Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 1,2,2], ed. Ph. Godding, Brussels 2005.

Ordonnances générales de Philippe le Bon, 1430–1467[Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 1,2,1], ed. J.-M.Cauchies, Brussels 2013.

Stevens F., Poirier Ph., van den Bergh P., Constitutional documents of Belgium, Luxembourg and the Netherlands from 1789 to 1848 [Constitutions of the world from the late 18th century to the middle of the 19th century, 7], Munich 2009.

The Dynamics of Religious Reform in Church, State and Society in Northern Europe, 1780–1920, ed. P.Yates, D. van Eijnatten, Louvain.

Van der Linden M., The Acquisition of Africa (1870–1914). The Nature of Nineteenth-Century International Law, PhD dissertation, Tilburg 2014.

Van Hulle I., Britain, West Africa and the Formation of Imperial International Law (1807–1885), PhD dissertation, Leuven 2016.

Verscuren A., The Great Council of Malines in the 18th century, An aging court in a changing world?, Cham 2015.

Waelkens L., Amne adverso, Roman legal heritage in European culture, Louvain 2015.

Waelkens L., The Royal Commission for Old Law and Ordinances of Belgium at the Service of Legal Historians, “Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2014, vol. 7, issue 3, pp. 457–564.

Witte E., De constructie van België, 1828–1847, Tielt 2006.

 

https://www.uclouvain.be/chdj.html

http://www.belspo.be/belspo//Fedra/proj.asp?l=en&COD=P6%2F01

https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0012461

https://biblio.ugent.be/person/002002082323

http://www.ictj.org

https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/r.c.h.lesaffer_nl.htm

https://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/r.m.h.kubben.htm

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.