Constitutional and Legal History Works of Ukrainian Scholars in 2000-2015

Roman Shandra

Abstrakt
The article is an extended version of the report prepared for the International Conference: “Constitutional History 2000–2015: New Research, New Ideas, New Perspectives”, which took place at Jagiellonian University (Krakow) September 19–20, 2016. The results of the research activities of Ukrainian scholars – law historians – during 2000–2015 have been considered in the work. General data about historical-legal works issued during the analyzed period have been highlighted, statistical information has been presented. Data about the most significant centers for academic research into the history of state and law in different regions of Ukraine has been provided. The role and importance of the International Association of Law Historians in the development of historical-legal studies in Ukraine have been discussed. The author has considered the most substantial published works in the branch of constitutional and legal history issued during the analyzed period. Their general characteristics have been presented. Special attention has been dedicated to the research activities of scholars from Ivan Franko Lviv National University. Results of their research during the 2000–2015 time frame have been highlighted; principal academic works issued during the analyzed period have been described and characterized. Major tendencies and lines of historical-legal research in Ukraine have been outlined on the basis of the data studied. 
Słowa kluczowe: Ukraina, ukraińscy naukowcy, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Prawa, prace z historii państwa i prawa, historycy prawa, Lwowski Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki
References

Monographs (2000–2015)

2000

Bondaruk T., Zakhidnoruske pravo: doslidzhennia i doslidnyky (Kyivska istoryko-yurydychna shkola), Kyiv 2000.

Kharytonov Y., Istoriia pryvatnoho prava Yevropy: Skhidna tradytsiia, Odesa 2000.

Nykyforak M., Derzhavnyi lad i pravo na Bukovyni v 1774–1918 rr., Chernivtsi 2000.

Pohorilko V., Fedorenko V.Referendumy v Ukraini: istoriia ta suchasnist, Kyiv 2000.

SyzaN., Sudy i kryminalne sudochynstvo Ukrainy v dobu Hetmanshchyny, Kyiv2000.

2001

Hrechenko V., Yarmysh O., Ukraina u dobu “rannoho” totalitaryzmu (20-ti roky 20 st.), Kharkiv 2001.

Kharytonov Y., Istoriia pryvatnoho (tsyvilnoho) prava Yevropy: Zakhidna tradytsiia, Odesa 2001.

Kresin O., Polityko-pravova spadshchyna ukrainskoi politychnoi emihratsii pershoi polovyny 18 stolittia, Kyiv 2001.

Ukraina: utverdzhennianezalezhnoiderzhavy(1991–2001), ed. N.Baranovska, V.M.Lytvyn, Kyiv2001.

Usenko B., Myronenko O., Pravova ideolohiia i pravo Ukrainy na etapi stanovlennia totalitarnoho rezhymu (1929–1941), Instytut derzhavy i prava im. V.M.Koretskoho, Kyiv 2001.

Yarmysh O., Karalnyi aparat samoderzhavstva v Ukraini v kintsi 19 – na pochatku 20 st., Kharkiv 2001.

2002

Didusenko P., Rozvidky pro mytnu spravu v ukrainskii derzhavi-Hetmanshchyni v pershii polovyni ta seredyni 18 stolittia, Kyiv 2002.

Hoshko T.,Narysy z istorii mahdeburzkoho prava v Ukraini (14 – pochatok 17 st.), Lviv 2002.

Kudlai O., Zakonotvorcha diyalnist narodnogo ministerstva sudovyh sprav Ukrainskoi Tsentralnoi Rady, Kyiv 2002.

Lemak V., Derzhavno-pravova reforma v Chekhoslovachchyni v umovakh postsotsialistychnoi modernizatsii ta podilu federatsii, Uzhhorod 2002.

Myronenko O.Vytoky ukrainskoho revoliutsiinoho konstytutsionalizmu 1917–1920 rr.: teoretyko-metodolohichnyi aspekt, Kyiv 2002.

Pavlov A., Deiaki pytannia istorii y pravovoho rehuliuvannia profspilkovoho rukhu ta mytnoi spravy v Ukraini, Kyiv 2002.

2003

Atoian O.,v konflykte s hosudarstvom. Krestianskoe pravosoznanye v Ukrayne 1917–1919 hodov, Lugansk 2003.

Atoian O.,Volia k pravu. Yssledovanye makhnovshchynы y narodnoho pravosoznanyia, Lugansk 2003.

Chuhlib T., Hetmany i monarkhy. Ukrainska derzhava v mizhnarodnykh vidnosynakh 1648–1714 rr., Kyiv–Niu York 2003.

Nykyforak M., Istoriia derzhavno-pravovykh instytutiv Bukovyny, Chernivtsi 2003.

2004

Antonov A., Istoryia Kharkovskoho horodskoho samoupravlenyia 1654–1917, Kharkiv 2004.

Hrymych M., Instytut vlasnosti u zvychaievo-pravovii kulturi ukraintsiv 19 – pochatku 20 st., Kyiv 2004.

Lubskyi V., Lubska M., Musulmanske pravo v islamskii tradytsii (istoryko-relihiieznavchyi analiz), Cherkasy 2004.

Na vitrylakh derzhavnosti: osoblyvosti stanovlennia ta rozkvitu ukrainskoi derzhavnosti v dobu Natsionalnoi revoliutsii seredyny 17 stolittia: politychnyi ta sotsialno-ekonomichni aspekty, ed. M.Bushyn, Cherkasy 2004.

Nykyforak M., Bukovyna v derzhavno-pravovii systemi Avstrii (1774–1918 rr.), Chernivtsi 2004.

Tyshchyk B.,Zakhidno Ukrainska Narodna Respublika (1918–1923), Lviv 2004.

Yarmysh O., Holovko O.Kharkivske miske samovriaduvannia na zlami stolit: 19–20, 20–21 st. Dosvid istorii ta suchasnosti, Kharkiv 2004.

2005

Fris P., Kryminalno-pravova polityka Ukrainskoi derzhavy: teoretychni, istorychni ta pravovi problemy, Kyiv 2005.

Holovko O., Finansova administratsiia Rosiiskoi Imperii v Ukraini (kinets18 – pochatok 20 st.): istoryko-pravove doslidzhennia, Kharkiv 2005.

Protyzakonne nasylstvo v orhanakh vnutrishnikh sprav. Sotsiolohichnyi ta istoryko-pravovyi analiz, ed. V.Soboliev, O.Yarmysh, O.Martynenko, D.Kobzin, I.Rushhenko, Kharkiv 2005.

Tyshchyk B., Kulchytskyi V., Boyko I., Halytsko-Volynska derzhava (1199–1349), Lviv 2005.

Tyshchyk B.,Zakhidno Ukrainska Narodna Respublika (1918–1923), Lviv 2005.

Yermolayev V., Vyshchi predstavnytski orhany vlady v Ukraini (istoryko-pravove doslidzhennia), Kharkiv 2005.

2006

Boldyzhar M., Derzhavno-pravovi aspekty vkhodzhennia Zakarpattia do skladu Chekho-
slovachchyny
, Uzhhorod 2006.

Derzhavohenez na ukrainskykh zemliakh na pochatku 90-kh rokiv 20 stolittia, ed. M.I.Bushyn, Cherkasy 2006.

Halskyi K., Torhivlia i mytna sprava Hetmanskoi Ukrainy: seredyna 17–18 st., Kyiv 2006.

Kondratiuk V., Kondratiuk S., Ukraina v poli heopolitychnykh interesiv imperskykh syl na pochatku 20 st. (istoryko-pravovyi aspekt), Lviv 2006.

Mirosznyczenko M., DerzhavnistipravoUkrainy: henezysuyevropeiskomukonteksti(Znaidavnishykhchasivdopochatku19 st.), Kyiv 2006.

Panionko I., Orhany vlady Zaporizkoi Sichi, Lviv 2006.

Pravovyi zvychai yak dzherelo ukrainskoho prava 9–19 st., ed. I.Usenko, Kyiv 2006.

2007

Adamchuk I., Borotba za derzhavno-terytorialnyi status Pivnichnoi Bukovyny, Akermanskoho, Izmailskoho i Khotynskoho povitiv Bessarabii, ostrova Zmiinoho ta Zakarpatskoi Ukrainy u 1917–1947 rr.: istoryko-pravove doslidzhennia, Kyiv 2007.

Borysevych S., Zakonodavche rehuliuvannia pozemelnykh vidnosyn u Pravoberezhnii Ukraini (1793–1886 roky), Kyiv 2007.

Dzeiko Zh., Zakonodavcha tekhnika v Ukraini: istoryko-teoretychne doslidzhennia, Kyiv 2007.

Ivanyk M., Kondratiuk S., Systema orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Halychyni 1919–1939 rr.: istoryko-pravovyi aspekt, Lviv 2007.

Kondratiuk S., ZUNR: derzhavno-pravovi zasady rozvytku parlamentaryzmu. Istoryko-pravove doslidzhennia, Lviv 2007.

Miroshnychenko M., Henezys natsionalnykh pravovykh system: teoretyko-metodolohichnyi aspekt, Kyiv 2007.

Smolka A., Pylyp Orlyk. Konstytutsiia 1710 roku, Kyiv 2007.

Yefremova N., Sud i sudochynstvo v Ukrainskii Narodnii Respublitsi, Ukrainskii Derzhavi, Zakhidnoukrainskii Narodnii Respublitsi (1917–1920 rr.), Odesa 2007.

Zaruba V., Administratyvno-terytorialnyi ustrii ta administratsiia Viiska Zaporozkoho u 1648–1782 rr., Dnipropetrovsk 2007.

2008

Bachur B., Instytut zemelnykh vidnosyn u tsyvilnomu zvychaievomu pravi Ukrainy v 10 – seredyni 19 stolit (istoryko-pravovyi aspekt), Odesa 2008.

Bilous N., Kyiv naprykintsi 15 – u pershii polovyni 17 stolittia. Miska vlada i samovriaduvannia, Kyiv 2008.

Bodruhyn V., Formuvannia ukrainskoi derzhavnosti u dobu serednovichchia, Luhansk 2008.

Gorbachev V., Gorodskaya reforma 1870 goda v Ukraine, Donetsk 2008.

Hural P., Terytorialna hromada v Ukraini: istoryko-pravove doslidzhennia, Lviv 2008.

Istoriia okhorony derzhavnoi taiemnytsi v Ukraini, ed. O.Botvinkin, Kyiv 2008.

Kiselychnyk V., Miske pravo ta samovriaduvannia hromady Lvova (druha polovyna 19 – pochatok 20 stolittia), Lviv 2008.

Kobyletskyi M., Mahdeburzke pravo v Ukraini (14 – persha polovyna 20 st.): istoryko-pravove doslidzhennia, Lviv 2008.

Krumalenko M., Pravovyi status etnorelihiinykh hrup na ukrainskykh zemliakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho u 14–16 st., Odesa 2008.

Kushynska L., Zvychaieve pravo ta yoho evoliutsiia u skhidnoslovianskomu suspilstvi (6–11 st.), Kyiv 2008.

Kuzmenko V., Radianska Ukraina: proekt i realizatsiia (1917–1924rr.). Spetsyfika derzhavotvorennia kriz pryzmu natsionalnoi polityky bilshovykiv, Odesa 2008.

Kuznecov S., Vynyknennia ta stanovlennia morskoi hehemonii starodavnikh Afin (istoryko-pravove doslidzhennia derzhavnosti), Odesa 2008.

Nelin O., Spadkove pravo Ukrainy. Istoryko-pravovyi aspekt, Kyiv 2008.

Nykyforak M., Uriaduvannia ta ekonomika Bukovyny (avstriiskyi period), Chernivtsi 2008.

Petrovskyi V., Odeska miska politsiia: istoryko-pravove doslidzhennia, Odesa 2008.

Plekan Y., Borotba za reformu vyborchoho zakonodavstva do Avstriiskoho parlamentu ta Halytskoho seimu (kinets19 – pochatok 20 st.), Ivano-Frankivsk 2008.

PravovasystemaUkrainy: istoriia, stantaperspektyvy, v piatytomah, vol. 1:Metodolohichnitaistoryko-teoretychniproblemyformuvanniairozvytkupravovoisystemyUkrainy, Kharkiv2008.

Sheverdin M.,Podatkove zakonodavstvo v USRR u period novoi ekonomichnoi polityky (1921–1929 rr.), Kharkiv 2008.

Stepankov V., Rozvidka i kontrrozvidka Bohdana Velykoho, 1648–1657 rr., Kamianets-Podilskyi 2008.

Yevtushenko O., Selianska hromada na Pivdni Ukrainy v druhii polovyni 19 stolittia: teoriia i praktyka upravlinnia, Mykolaiv 2008.

Zakharchenko P., Rozvytok prava vlasnosti na zemliu v Ukraini (seredyna 19 – persha chvert 20 st.), Kyiv 2008.

2009

Boyko I., Orhany vlady i pravo v Halychyni u skladi Polskoho Korolivstva (1349–1569 rr.), Lviv 2009.

Horban V.,Ukraina: skhodzhennia do suverennoi derzhavy. Storinky nedopysanoi istorii, Kharkiv 2009.

Kovalyova S.,Sudebnyk velykoho kniazia Kazymyra Yahailovycha 1468 roku, Mykolaiv 2009.

Kozachenko A., Zemske samovriaduvannia v Poltavskii hubernii (1864–1920 rr.), Poltava 2009.

Loboda Yu., Pravova tradytsiia ukrainskoho narodu (fenomen ta ob`iekt zahalnoteoretychnoho dyskursu), Lviv 2009.

Vehesh M., Tokar М.,Karpatska Ukraina na shliakhu derzhavotvorennia, Uzhhorod 2009.

Vorobei R., Formuvannia ta stanovlennia systemy mistsevykh orhaniv derzhavnoi vlady ta upravlinnia v Ukraini u druhii polovyni 19 – na pochatku 20 st., Chernihiv 2009.

2010

Atoian O.,Utopiya bezvlastiya. Krestyanskoe pravosoznanie v istoriko-pravovoy realnosti 1917–1921 godov (na primere anarho-mahnovschinyi), Lugansk 2010.

Boyko І., Dzherela ta kharakterni rysy prava v Halychyni u skladi Polskoho Korolivstva (1387–1569), Lviv 2010.

Hai-NyzhnykP., UNR ta ZUNR: stanovlennia orhaniv vlady i natsionalne derzhavotvorennia (1917–1920 rr.), Kyiv 2010.

Hlushkoveckyj A., Demokratiia v provintsii: vybory ta diialnist deputativ Podilskoi hubernii u Derzhavnykh Dumakh Rosiiskoi imperii, Kamianets-Podilskyi 2010.

HomonaiV., BysahaYu.,Dosvid pravovoho rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti v pershii Chekhoslovatskii respublitsi dlia Ukrainy, Uzhhorod 2010.

Istoryko-pravovyi analiz diialnosti orhaniv i ustanov vykonannia pokaran na terytorii Ukrainy (kinets 19 – seredyna 20 storichchia), ed. I.Ivankov, A.Chaikovskyi, I.Bohatyrov, Brovary 2010.

Miroshnychenko M.,Teoretychni i metodolohichni zasady henezysu pravovoi systemy Ukrainy, Kyiv 2010.

Radko Р., Natsionalni tradytsii derzhavotvorennia v konteksti Konstytutsii Pylypa Orlyka, Poltava 2010.

Suhonos V.,Monarkhiia yak derzhavna forma: istoryko-teoretychnyi ta konstytutsiino-pravovyi aspekty, Sumy 2010.

Tradytsii demokratychnoho vriaduvannia v istorii ukrainskoho derzhavotvorennia, monohrafiia, ed. V.M.Knyazyev etal., Kyiv 2010.

Vallie V., Spadok Dzheimsa I ta korolevy Anny: okhorona intelektualnoi vlasnosti u chasi i prostori, Kyiv 2010.

Yatsyshyn M.M.,Istoryko-pravovi zasady kryminalno-vykonavchoi polityky Ukrainy,Lutsk 2010.

Yevtushenko O., Derzhavna vlada i mistseve samovriaduvannia v politychnii systemi suspilstva, Mykolaiv 2010.

ZakharchenkoP.,Pravo vlasnosti na zemliu v Ukraini: pravove zabezpechennia ta osoblyvosti realizatsii (seredyna 19 – poczatok 20 st.), Kyiv 2010.

Zaritska I., Zemelne zakonodavstvo doby ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rr., Kyiv 2010.

Zinchenko O., Zakonodavcha diialnist Derzhavnoi rady Rosiiskoi imperii (1906–1917), Kharkiv 2010.

2011

Bykova T., Stvorennia Krymskoi ASRR (1917–1921 rr.), Kyiv 2011.

Demyanyuk O., Viiskovo-politychni aspekty rozvytku Volynskoi hubernii u 1914–1921 rokakh, Lutsk 2011.

Honcharenko O., Funktsionuvannia okupatsiinoi administratsii Reikhskomisariatu “Ukraina”: upravlinsko-rozporiadchi ta orhanizatsiino-pravovi aspekty (1941–1944 rr.), Pereiaslav–Khmelnytskyi, Kyiv 2011.

Ivanova A., Zakonodavchyi protses i zakonodavcha tekhnika v period Tsentralnoi Rady, Hetmanatu P.P.Skoropadskoho ta Dyrektorii, Kyiv 2011.

Kindyuk B., Istoriia ukrainskoho lisovoho zakonodavstva. Chasy vyzvolnykh zmahan ta period NEP 1917–1929 rr., Mariupol–Odesa 2011.

Kiselychnyk V., Lvivske miske pravo (druha polovyna 13 – pochatok 20 st.), Lviv 2011.

Kisilyuk E., Kryminalne zakonodavstvo v period ukrainskoho derzhavotvorennia (1917–1921 rr.), Kyiv 2011.

Kocherhin I., Zemske samovriaduvannia Katerynoslavshchyny (personolohichnyi vymir), Donetsk 2011.

Korytko L., Orhanizatsiino-pravovi zasady diialnosti subiektiv hospodariuvannia Skhidnoi Halychyny ta Bukovyny v skladi Avstro-Uhorshchyny, Ivano-Frankivsk 2011.

Kryshtanovych M., Derzhavne upravlinnia pravookhoronnymy orhanamy v Halychyni i Bukovyni (kinets 18 – pochatok 20 st.), Lviv 2011.

Morozov O., Mytna systema Rosiiskoi imperii v ukrainskykh huberniiakh 18 – pochatok 20 st., Donetsk 2011.

Mykhailiuk Y., Pivdenna Kyivshchyna v 60-kh rr. 14 – 60-x pp. 16 st.: derzhavne upravlinnia ta hromadske samovriaduvannia, Cherkasy 2011.

Myronenko O., Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: istoriia i suchasnist, doktryna i praktyka, Kyiv 2011.

Popovych O., Orhany samovriaduvannia i pravo virmenskykh hromad v Ukraini (14–18 st.), Drogobych 2011.

Rumiantsev V., LozovoyV., Anuchyna L., Evoliutsiia etosu yurysta v Ukraini: istorychnyi ta sotsialno psykholohichnyi narys, Kharkiv 2011.

Shabelnikov V., Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy: istorychnyi dosvid i uroky (1917 – cherven 1941 rr.), Donetsk 2011.

Shandra V., Sovisni sudy v Ukraini (ostannia chvert 18 – seredyna 19 st.), Kyiv 2011.

Sharkova I., Pryntsyp dobrosovisnosti v rymskomu pryvatnomu pravi: istoriia ta suchasnist, Kyiv 2011.

Suhonos V.,Instytut hlavy derzhavy v umovakh respubliky: konstytutsiino-pravovyi ta istoryko-teoretychnyi aspekty, Sumy 2011.

Tyhanii K., Pravovi zasady formuvannia instytutu miskoho samovriaduvannia v Rosiiskii imperii u druhii polovyni 19 st. (na materialah mista Odesy), Odesa 2011.

Vovk V., Bivalentnist rymskoi pravovoi realnosti, Poltava 2011.

2012

Bandurka O., Hrechenko V., Yarmysh O.,Politsiia v Ukraini: istoryko-pravove doslidzhennia (pochatok 18 st. – 1917 r.), Kharkiv 2012.

Boichuk A.,Instytut advokatury v Halychyni druhoi polovyny 19 – pochatku 20 stolittia. Istoryko-pravove doslidzhennia, Odesa 2012.

Derzhavotvorennia v Ukraini po obydvi storonny Zbrucha (9 – pochatok 20 st.): Istoryko-pravove doslidzhennja, ed. V.Kondratiuk, S.Kondratiuk, O.Kondratiuk, Lviv 2012.

Hrynko S., Deliktni zoboviazannia rymskoho pryvatnoho prava: poniattia, systema, retseptsiia, Khmelnytskyi 2012.

Hrynko S., Retseptsiia deliktnykh zoboviazan rymskoho pryvatnoho prava v Ukraini ta yevropeiskykh krainakh, Khmelnytskyi 2012.

Melnychenko B., Polityko-pravovi peretvorennia v Tsentralno-Skhidnii Yevropi naprykintsi 20 st. (na materialakh Polshchi, Chekhii ta Slovachchyny), Lviv 2012.

Oliinyk O., Vriaduvannia v Ukraini kniazhoi ta kozatskoi doby, Zaporizhzhia 2012.

Pravookhoronna diialnist orhaniv vlady USRR u sferi zakhystu derzhavnykh finansiv u roky novoi ekonomichnoi polityky (1921–1929 rr.), ed. A.Shevchenko, V.Chamlay, O.Strielnyk, Kyiv 2012.

Razyhraiev O., Polska derzhavna politsiia na Volyni u 1919–1926 rokakh, Lutsk 2012.

Riaboshapko Н., Suverenitet v Ukraini: vid radianskoi federatsii – do nezalezhnoi derzhavy, Lviv 2012.

Selihov D., Ahrarne zakonodavstvo tsarskoi Rosii v Ukraini epokhy kapitalizmu (2 pol. 19 – poch. 20 st.), Poltava 2012.

Shevchenko O., Zvychaieve pravo Ukrainy 9–19 stolit, Kyiv 2012.

Skrypnyk A., Derzhavni ustanovy Podilskoi hubernii 1793–1914 rr., Kamianets-Podilskyi 2012.

Sovenko B., Pravoslavne kanonichne pravo v Ukraini: zarodzhennia, rozvytok ta perspektyvy, Kyiv 2012.

Strielnikova I., Orhanizatsiino-pravovi zasady funktsionuvannia zovnishnopolitychnoho vidomstva v USRR (1917–1929 rr.), Kharkiv 2012.

Stryzhak A., Vyborche pravo v Ukraini: istoriia ta suchasnist, Kyiv 2012.

Suhonos V., Prokuratura v derzhavnomu mekhanizmi Rosiiskoi imperii pislia sudovoi reformy 1864 roku, Sumy 2012.

Yefimenko H., Status USRR ta yii vzaiemovidnosyny z RSFRR: dovhyi 1920 rik, Kyiv 2012.

Zaiats O., Hromadiany Lvova 14–17 st.: pravovyi status, sklad, pokhodzhennia, Kyiv 2012.

Zhuravel M., Heneralnyi uriad yak instytut derzhavnoho upravlinnia Hetmanshchyny druhoi polovyny 17 – seredyny 18 stolittia: istoryko-pravove doslidzhennia, Odesa 2012.

2013

Arkhireiskyi D., Radianska mytna sluzhba mizhvoiennoi Ukrainy, Dnipropetrovsk 2013.

Benitskyi A., Istoriia rozvytku kryminalnoho zakonodavstva shchodo prychetnosti do zlochynu na terytorii Ukrainy, Luhansk 2013.

Berzin P., Kyivska shkola kryminalnoho prava (1834–1960 rr.): istoryko-pravove doslidzhennia, Kyiv 2013.

Bortnikova A., Derzhavna vlada ta mistseve samovriaduvannia na Volyni (kinets 14 – seredyna 17 st.), Lutsk 2013.

Filonov O., Dorevoliutsiinyi teroryzm v ukrainskykh zemliakh ta dosvid antyterorystychnoi diialnosti pravookhoronnykh orhaniv Rosiiskoi imperii (druha pol. 19 – poch. 20 st.), Donetsk 2013.

Gorot A.M., Pravove rehuliuvannia dvostoronnoho spivrobitnytstva Ukrainy ta Respubliky Polshcha v 90-kh rokakh 20 stolittia, Lutsk 2013.

HamburhL., Sudova systema ta sudovi reformy v Livoberezhnii Ukraini (Hetmanshchyni) u druhii polovyni 17–18 st., Zaporizhzhia 2013.

Hedіo A., Pidhaiko M., Nizhynskyi hretskyi mahistrat, Donetsk 2013.

Istoriia yevropeiskoi intehratsii vid Rymskoi imperii do Yevropeiskoho Soiuzu, ed. I.Yakovliuka, Kyiv–Kharkiv 2013.

Istoriya mezhdunarodnogo prava, ed. A.Dmytryev, U.Batlera, Odesa 2013.

Konyk O., Deputaty Derzhavnoi dumy Rosiiskoi imperii vid hubernii Naddniprianskoi Ukrainy (1906–1917 rr.), Donetsk 2013.

Malyshev O., Miski syritski sudy v Ukraini: istoryko-pravove doslidzhennia, Kyiv 2013.

Nikolaiev I., Komunistychne yedynovladdia v USRR u 1920-kh rr.: istoryko-pravovyi aspekt, Mykolaiv 2013.

Penitantsiarna systema Ukrainy: istoriia ta suchasnist: vydannia do 15 richnytsi utvorennia tsentralnoho orhanu vykonannia pokaran, ed. O.Lisitskov, Kyiv 2013.

Pravovyi status Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy: istoriia ta suchasnist, ed. Y.S.Shemshuchenko, Kyiv 2013.

Ryhina O., Sudova systema SShA: kinets 18 – pochatok 21 st., Drogobych 2013.

Shevchenko A., Tishakov M., Pravovi zasady diialnosti DAI URSR u 1943–1953 rr. (na prykladi Donbasu), Kyiv 2013.

Stetsiuk B., Protsesualne pravo v Ukraini: tysiacha rokiv istorii (10 st. – 20-ti roky 20 st.), Kharkiv 2013.

SuslykovV., “PovnezibranniazakonivRosiiskoiimperii” yak dzherelo do istorii Pivdnia Ukrainy 18 st., Donetsk 2013.

The Legal System of Ukraine. Past, Present, and Future: In Five Volumes,vol. 1: Methodological, historical, and Theoretical Problems of the Forming and Development of the Legal System of Ukraine, Kyiv–Kharkiv „Pravo” 2013.

Tielkiniena T., Modernizatsiia pravovoho statusu staniv u Rosiiskii imperii v konteksti vidnosyn derzhava – suspilstvo (druha polovyna 19 – pochatok 20 stolittia), Dnipropetrovsk 2013.

Tymchenko R., Vidnosyny Ukrainskoi Narodnoi Respubliky y Zakhidno-Ukrainskoi Narodnoi Respubliky (lystopad 1918 – kviten 1920 rr.), Kyiv 2013.

Yurii I.,Instytut hradonachalnytstva v systemi derzhavnoi vlady na pivdni Rosiiskoi imperii (19 – pochatok 20 st.), Odesa 2013.

Zinchenko O., Predstavnyky Ukrainy v Derzhavnii radi Rosiiskoi imperii 1906–1917 rokiv, Kharkiv 2013.

2014

Advokatura Ukrainy: zabute i nevidome, ed. V.Bihun, I.Vasylyk, Kyiv 2014.

Babenko L., Radianski orhany derzhavnoi bezpeky v systemi vzaiemovidnosyn derzhavy i pravoslavnoi tserkvy v Ukraini (1918 – seredyna 1950-kh rr.), Poltava 2014.

BedriyM., Kopni sudy na ukrainskykh zemliakh u 14–18 st.: istoryko-pravove doslidzhennia, Lviv 2014.

Blazhivska O., Istoriia kodyfikatsii tsyvilnoho zakonodavstva na ukrainskykh zemliakh (1797–1991 roky), Kamianets-Podilskyi 2014.

BohatyrV., Orhanizatsiia ta diialnist komertsiinykh sudiv Tavriiskoi hubernii (1819–1898 roky), Kyiv 2014.

Diehtiarov S., Tsyvilne chynovnytstvo Ukrainy u kintsi 18 – pershii polovyni 20 st., Sumy 2014.

Honcharenko O., Kunytskyi M., Lysenko O., Systema orhaniv mistsevoho upravlinnia na terytorii reikhskomisariatu “Ukraina” ta “viiskovoi zony”. 1941–1944 rr. 1941–1944 rr., Kyiv 2014.

Istoriia rozvytku orhaniv vlady na terytorii Chernivetskoi oblasti, ed. O.Dobzhanskyi, A.Kruhlashov, Yarmystyi, Chernivtsi 2014.

Kakhnych V., Mista-derzhavy ta miske pravo v serednovichnii Yevropi. Istoryko-pravove doslidzhennia, Lviv 2014.

Kharytonov Y., Kharytonova O., Pryvatne pravo yak kontsept: poshuk paradyhmy, Odesa 2014.

Kopaihora I., Zakonodavstvo pro oplatu pratsi v Ukraini druhoi polovyny 19–20 st. st., Kyiv 2014.

Kostenko M., Khorolshchyna ta navkolyshni zemli v Heneralnomu slidstvi pro maietnosti 1729–1731 rr., Kyiv 2014.

Kupriichuk V., Humanitarna polityka ukrainskykh uriadiv u dobu natsionalnoi revoliutsii (1917–1920 rr.), Kyiv 2014.

Lakhach T., Derzhavna rehlamentatsiia shliubno-simeinykh vidnosyn u radianskii Ukraini 1920–1930-kh rokiv, Poltava 2014.

Levytskyi O., Istoryko-yurydychnyi rozvytok partykuliarnoho prava Kyivskoi Tserkvy v 1596–2004 rokakh, Ivano-Frankivsk 2014.

Malinovskiy I., Krovavaya mest i smertnyie kazni, Ostrog 2014.

Merezhko A., Russkaya nauka mezhdunarodnogo prava v period Pervoy mirovoy voynyi, Odesa 2014.

Nelin O., Instytut spadkuvannia za ukrainskym zvychaievym pravom (9–19 st.), Kyiv 2014.

Nelin O., Pravove rehuliuvannia spadkovykh vidnosyn v Ukraini (9–19 st.), Kyiv 2014.

Omelchuk V., Normatyvno-pravove zabezpechennia derzhavno-tserkovnykh vzaiemyn u Vizantiiskii imperii, Kyiv 2014.

Onyshhuk I., Zamoiskyi synod 1720 r. Istorychno-yurydychnyi analiz, Ivano-Frankivsk 2014.

Petriv M., Ukrainski advokaty: derzhavni, hromadski, politychni ta kulturno-osvitni diiachi kintsia 19 – pershoi polovyny 20 st., Kyiv 2014.

Skomorovskyi V., Istoryko-pravova kharakterystyka stvorennia i likvidatsii SRSR, Ivano-Frankivsk 2014.

Smolii V., Stepankov V., Ukrainskyi politychnyi proekt 17 st.: stanovlennia natsionalnoho instytutu vlady, Kyiv 2014.

Smolij V., Stepankov V., Instytut vlady v politychnii systemi Ukrainy: seredyna – druha polovyna 17 st., Kyiv 2014.

Sudovavladav Ukraini: istorychnivytoky, zakonomirnosti, osoblyvostirozvytku, ed. I.Usenko, Kyiv2014.

2015

Anishchuk N., Zhinky v advokaturi: istoriia i suchasnist, Odesa 2015.

Bandurka O., Hrechenko V., Yarmysh O., Stanovlennia ta rozvytok militsii Ukrainy (1921–1930 roky): istoryko-pravovi doslidzhennnia, Kharkiv 2015.

Berestovyi A., Kornovenko S., Podatkovi platezhi selianstva Naddniprianskoi Ukrainy u druhii polovyni 19 – na pochatku 20 st., Cherkasy 2015.

Bezklubyi O., Osobysti nemainovi vidnosyny za Statutamy Velykoho Kniazivstva Lytovskoho, Ruskoho ta Zhomoitskoho, Kyiv 2015.

Dmytryev A., Mezhdunarodnoe kanonicheskoe pravo: vozniknovenie, razvitie i osnovyi teorii, Odesa 2015.

Formuvannia instytutiv derzhavy i prava v SShA rannoi doby: 1607–1775 rr., ed. V.Kalashnykov, V.Malyshko, Kyiv 2015.

Hurzhii O., Polityko-administratyvne j terytorial’ne reformuvannja Getmanshhyny u 18 st.: prychyny, perebig, naslidky, Kyiv 2015.

Matseliukh I., Dzherela tserkovnoho prava za doby ukrainskoho Serednovichchia, Kyiv 2015.

MatveyevaL., Tranzytyvnist u pravovii sferi, Kyiv 2015.

Melanchuk A., Advokatura v Rosiiskii imperii za sudovoiu reformoiu 1864 roku ta v suchasnii Ukraini: porivnialnyi analiz, Khmelnytskyi 2015.

Okipniuk V., Orhany derzhavnoi bezpeky URSR (1922–1941 rr.): istoryko-pravove doslidzhennia, Kyiv 2015.

PankevychI., Tradytsiia vybornosti vlady v Ukraini, Lviv 2015.

Rossihin V., Orhanizatsiino-pravovi zasady diialnosti penitentsiarnoi systemy v Ukraini (1917 – 1991 rr.), Zaporizhzhia 2015.

Rozvytok systemy penitentsiarnykh zakladiv dlia nepovnolitnikh v Ukraini (20 – 30-ti roky 20 st.), ed. N.Kalashnyk, T.Shvets, Kherson 2015.

Shandra V., Donechchyna: administratyvno-terytorialnyi i vidomchyi podil (kinets 18 – pochatok 20 st.), Kyiv 2015.

ShevchenkoA., OzelV., Stanovlenniatarozvytokosnovnykhinstytutivukrainskohoshliubno-simeinohoprava10–19 st. st., Vinnytsia2015.

2016

KondratiukS., Tradytsiiaparlamentaryzmunazakhidnoukrainskykhzemliakh: istoryko-pravovedoslidzhennia, Lviv2016.

Other sources and works

Aparat upravlinnia Halychynoiu u skladi Avstro-Uhorshchyny, ed. V.S.Kulchytskyi, Lviv 2002.

Boyko I., Istoriia pravovoho rehuliuvannia tsyvilnykh, kryminalnykh ta protsesualnykh vidnosyn v Ukraini (9–20 st.), Lviv 2014.

Boyko I., Kryminalni pokarannia v Ukraini (9–20 st.), Lviv 2013.

Boyko I., Pravove rehuliuvannia tsyvilnykh vidnosyn v Ukraini (9–20 st.), Kyiv 2013.

Stanovlennia derzhavnosti v Ukraini (1917–1922 rr.), ed. B.Tyshсhyk, D.Karpyn, Kolomyia 2000.

Tyshсhyk B., Istoriia derzhavy i prava Frantsii (1789–1918 rr.), Lviv 2008.

Tyshсhyk B., Boyko I., Istoriia derzhavy i prava Ukrainy, Kyiv 2015.

Tyshсhyk B., Istoriia derzhavy i prava krain Starodavnoho svitu, Lviv 2001.

Tyshсhyk B., Istoriia derzhavy i prava Spoluchenykh Shtativ Ameryky (18 st. – 1918 r.), Lviv 2008.

Tyshсhyk B., Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain (Seredni viky ta rannii novyi chas), Lviv 2006.

Tyshсhyk B., Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain. Novyichas (17 st. – 1918 r.), Lviv 2013.

Tyshсhyk B., Nimechchyna: istoriia derzhavnosti i prava (9 st. – pochatok 21 st.), Lviv 2011.

Tyshсhyk B., Polshcha: istoriia derzhavnosti i prava (10 – pochatok 21 st.), Lviv 2012.

Tyshсhyk B., Stanovlennia ukrainskoi derzhavnosti na zakhidnoukrainskykh zemliakh naperedodni i v roky Druhoi svitovoi viiny (1937–1945 rr.), Lviv 2006.

Law Faculty, Lwiw Iwan Franko National University (1661–2016): monograph, ed. V.Burdin, V.Nor, I.Boyko, Lviv 2016.

Usenko I., Mizhnarodna asotsiatsiia istorykiv prava (storinky istorii)(date of access: 20.08.2016), Available from: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2013/Materials/IAHL%20history.pdf.

InstytutDerzhavyiPravaim. V.Koretskoho, Viddil istoryko-pravovykh doslidzhen. Official Web-Site: http://idpnan.org.ua/naukovi_viddili_institutu_viddil_istorikopravovih_doslidjen.html.

National University “Odesa Law Academy”. Department of History of State and Law. Official Web-Site:http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=887&lang=en

State Statistics Service of Ukraine. Official Web-Site: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ 2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html.

Taras Shevchenko Kyiv National University. Official Web-Site: http://law.univ.kiev.ua/kafedry/istorii-prava-ta-derzhavy?lang=uk_UA.UTF-8,%2520uk_UA,%2520uk_UA.KOI8-R,%2520 uk_UA.CP1251,%2520uk_UA.CP866,%2520uk_UA.ISO8859-5,%2520ukrainian.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.