Artykuły

Ilość
Sortuj według

Constitutional History 2000–2015: Slovak Republic

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 1–34
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.001.8573

Early Modern Polish Parliamentarism (16th–18th C.): Directions of the Newest Research

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 35–45
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.002.8574

Beobachtungen zur Verfassungsgeschichte in Deutschland während der letzten 15 Jahre

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 47–65
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.003.8575

Constitutional and Legal History Works of Ukrainian Scholars in 2000-2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 67–94
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.004.8964

Rechtshistorische Forschung zur österreichischen Verfassungsgeschichte im Zeitraum von 2000 bis 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 95–126
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.005.8576

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.