Artykuły

Ilość
Sortuj według

Condictio causa data causa non secuta’ and Development of the Contractual System

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 177–195
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.010.8774

Rozwój prawa średniowiecznej Walii do 1284 roku – perspektywa historyczna

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 197–216
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.011.8775

Advitalitas simplex i advitalitas mutua w polskim prawie ziemskim

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 217–227
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.012.8776

Źródła poznania prawa bartnego przedrozbiorowej Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 229–255
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.013.8777

Obsada funkcji prepozyta i radców Kolegium Prawniczego Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1657–1780 w świetle jego ksiąg rachunkowych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 257–277
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.014.8778

Kronika wydarzeń naukowych

Legal Historical Research in Belgium (2017)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 279–283
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.015.8779

Chronicle of research in legal and constitutional history in France in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 285–289
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.016.8780

Chronicle of Scholarly Events in Serbia in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 291–292
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.017.8781

A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 293–295
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.018.8782

Events in the Sphere of the study of Hungarian Legal and Constitutional History in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 297–304
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.019.8783

Doktoraty honoris causa Uniwersytetu Ekonomii i Prawa „KROK” w Kijowie oraz Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. G.S. Skoworody w Charkowie dla Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego profesora Jerzego Malca

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 305–306
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.020.8784

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.