Chronicle of research in legal and constitutional history in France in 2017

Pierre-Olivier Rigaudeau

Abstrakt
Słowa kluczowe: konferencja, publikacja, historia prawa, Francja, obrony doktoratów.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.