Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 11 (2018), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2018
Redakcja zeszytu : dr Iwona Barwicka-Tylek, dr Agnieszka Czarnecka, prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Redakcja numeru: dr Iwona Barwicka_Tylek, dr Agnieszka Czarnecka, prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pojęcie narodu w poglądach Claude’a-Henriego de Saint-Simona

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 307–320
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.021.9047

Intricacies of Practical Wisdom: Or Why Would Aristotle Vote for Pericles Rather Than Lenin?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 321–341
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.022.9048

The Role of Myth in Political Thought

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 343–355
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.023.9049

The Network on/of Power Relationships: What Can Be Seen through Michel Foucault’s Lens?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 357–370
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.024.9050

Przedmiot historii doktryn polityczno-prawnych w świetle analizy prakseologicznej. Propozycja narzędzia badawczego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 371–391
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.025.9051

I Advise War. I Advise Peace. Polemological Thought in Rhetorical Speeches of the Classical Period

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 393–411
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.026.9052

Kronika wydarzeń naukowych

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 413–419
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.027.9053

„Unie międzypaństwowe w dziejach dawnej Rzeczypospolitej” oraz „Parlamentaryzm dawnej Rzeczypospolitej”. Panele dyskusyjne na III Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 421–424
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.028.9054

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.