„Unie międzypaństwowe w dziejach dawnej Rzeczypospolitej” oraz „Parlamentaryzm dawnej Rzeczypospolitej”. Panele dyskusyjne na III Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Krzysztof Fokt

Abstrakt

“Interstate Unions in the History of the Polish-Lithuanian Commonwealth” and “Parliamentarianism in the Polish-Lithuanian Commonwealth”: Discussion panels at the Third Congress of International Researchers of Polish History
The proceedings of two panels of the Third Congress of International Researchers of Polish History (Kraków, 11th–14th October, 2017), concerning important matters of constitutional history of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania, as well as of the Polish-Lithuanian Commonwealth are presented briefly in the report. Both panels were organized and chaired by the Cracow scholar, Professor Wacław Uruszczak, aided in this respect by his colleagues from Warsaw, Professors Jolanta Choińska-Mika and Andrzej B. Zakrzewski. During the proceedings, sixteen scholars representing nine countries and two major disciplines (history and law) presented their papers, while many others took part in the discussion.

 

Słowa kluczowe: Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów, unie międzypaństwowe, parlamentaryzm, historia ustroju

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.