Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 11 (2018), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2018
Redakcja zeszytu : dr Iwona Barwicka-Tylek, dr Agnieszka Czarnecka, prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Redakcja numeru: dr Iwona Barwicka_Tylek, dr Agnieszka Czarnecka, prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Role of Myth in Political Thought

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 343–355
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.023.9049

Pojęcie narodu w poglądach Claude’a-Henriego de Saint-Simona

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 307–320
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.021.9047

Przedmiot historii doktryn polityczno-prawnych w świetle analizy prakseologicznej. Propozycja narzędzia badawczego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 371–391
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.025.9051

Intricacies of Practical Wisdom: Or Why Would Aristotle Vote for Pericles Rather Than Lenin?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 321–341
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.022.9048

The Network on/of Power Relationships: What Can Be Seen through Michel Foucault’s Lens?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 357–370
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.024.9050

I Advise War. I Advise Peace. Polemological Thought in Rhetorical Speeches of the Classical Period

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 393–411
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.026.9052

Kronika wydarzeń naukowych

„Unie międzypaństwowe w dziejach dawnej Rzeczypospolitej” oraz „Parlamentaryzm dawnej Rzeczypospolitej”. Panele dyskusyjne na III Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 421–424
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.028.9054

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 413–419
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.027.9053

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.