Sympozjum naukowe „Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku”, Kraków, 16 listopada 2017 roku

Marek Strzała

Abstrakt
In 2017 to mark the 100th anniversary of the Pio-Benedictine Code of Canon Law of 1917 the Faculty of Canon Law at the Pontifical University of John Paul II in Krakow organized a conference entitled “Limits of the right to the sacraments”. It was held in Krakow on the 16th of November 2017. The speeches, delivered in two sessions, concerned criteria for allowing children to first Holy Communion, and psychological conditions for receiving the sacraments of Confirmation, Holy Orders, and Holy Matrimony, as well as requirements for receiving the sacrament of the Anointing of the Sick.
Słowa kluczowe: prawo kanoniczne, sakrament, warunki udzielania sakramentów , canon law, sacrament, right to receive a sacrament

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.