II Seminarium projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi” w Zgorzelcu, 5–6 września 2018 roku

Krzysztof Fokt,

Maciej Mikuła

Abstrakt
The report contains a brief summary of the 2nd project workshop of the “Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi” research project, which was held in Zgorzelec on 5th–6th September, 2018. The proceedings on September 5th were held in Polish in the Jacob Böhme House and on September 6th in German in the Municipal Culture House (MDK). Partnering institutions of the workshop were the Lusatian Museum in Zgorzelec and the Martin-Luther University in Halle/Wittenberg.
Słowa kluczowe: projekt badawczy, edycja źródłowa, prawo miejskie, średniowiecze, konferencja naukowa, Zgorzelec, research project, source edition, municipal law, Middle Ages, scholarly conference