Uwagi po lekturze książki autorstwa Andrzeja Korytki „Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy, Olsztyn 2015, 484 ss.

Izabela Lewandowska-Malec

Abstrakt

Remarks after Reading Andrzej Korytko’s Book ‘Those the Polish Republic Leans upon’. The Senators of the Crown during Władysław IV Vasa’s Reign, Olsztyn 2015, 484 pp.

The review’s author regards the reviewed book as an important attempt to study the senators of the Crown as a ‘sejmujący’ class. The monograph presents a large quantity of details about the senators’ participation in the parliament’s works. However, Korytko focusses much more on the senators’ political activities than on their legislative undertakings e. g. the author devotes much consideration to the problems of the senators’ participation during the parliamentary and local assemblies’ sessions. One would expect to pay much more attention to the role of the senators in the procedure of convening the General Sejm by deliberatoria and in the legislative and control functions of the Polish-Lithuanian parliament. 

Słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów, sejm walny, stan sejmujący, senatorowie , Polish-Lithuanian Commonwealth, General Sejm, ‘sejmujący’ class, senators

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.