Uwagi na marginesie książki Michała Gałędka Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego. Studium z dziejów myśli administracyjnej, Sopot 2017, 544 ss.

Jerzy Malec

Abstrakt

Remarks on the Book by Michał Gałędek, Concepts and Projects of the New Administrative System for the Future Kingdom of Poland. Studies on the History of Administrative Thought (Sopot 2017, 544 pp.)

The work discussed here fiils in an important gap in the research on the history of administrative thought in the Polish territory from the 18th to the 20th century. It must be emphasised that the book offers a competent and comprehensive study of the years 1813–1815. The goal of the author of the dissertation was to analyse the views on the form of the newly created administrative system, expressed along the progress of works – partially official – performed under the authorisation of Alexander I in 1813–1815, that is until the moment of providing constitutional regulations to the Kingdom. In accordance with the principles followed by the author, with which I entirely agree, the scientific analysis has comprised all the projects which had been drafted in that time (in particular: normative acts) as well as the opinions of the administrative system reform creators formulated in the course of works. In fact, this is how administrative thought should be interpreted, to be differentiated from the analysis of specific system solutions accepted as binding legislation. The source base constitutes a very strong point of the reviewed monograph. The author has used materials which had never been explored before. One must agree with the research conclusions included in the final passage. In his thesis, the author has confirmed the earlier ascertainments of legal historians: namely, stating that the works performed in 1813–1815 referred mostly to the solutions and experiences from the period of the Duchy of Warsaw, whereas references to the administrative system of the 18th-century Poland were visible only in a small minority of the reform creators.  

Słowa kluczowe: prawo, ustrój, historia administracji, historia myśli administracyjnej, Królestwo Polskie (Kongresowe), reformy administracyjne , law, administrative system, history of administration, history of administrative thought, Kingdom of Poland (Congress Poland), administrative reforms
References

[Anonim] Początkowe prawidła policji ogólnej w kraju, Warszawa 1792.

Bosiacki A., Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa 2006.

Cichoń P., Rozwój myśli administracyjnej w Księstwie Warszawskim 1807–1815, Kraków 2006.

Czapski F., Dom nadwerężonej Rzeczypospolitej, 1783.

Gromadzka-Grzegorzewska M., Narodziny polskich nauk administracyjnych, Warszawa 1985.

Grzybowska M., Decentralizacja i samorząd w II Rzeczypospolitej. Aspekty ustrojowo-polityczne, Kraków 2003.

Kossakowski J., Obywatel, Warszawa 1788.

Legendre P., Histoire de la pensée administrative francaise [w:] Traité de science administrative, éd. J.M. Auby, Paris 1966.

Malec J., O recenzji Wacława Uruszczaka uwag kilka, CPH 1989, t. 41, z. 1, s. 209–215.

Malec J., Polska myśl administracyjna XVIII wieku, Kraków 1986 (wyd. II: Kraków 2008).

Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

Nax F., Uwagi nad uwagami, czyli obserwacje nad książką, która w roku 1785 wyszła pod tytułem: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana w. kor., Warszawa 1789.

Puszet J., O uszczęśliwieniu narodów, Warszawa 1788.

Sidor M., Samorząd terytorialny w myśli politycznej II Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2010.

Siestrzencewicz S., Ustawy na gubernie państwa całorossyjskiego, z ruskiego na polski język przełożone […], które za wzór mogłyby być użyte albo do reformy, albo przynajmniej do poprawy rządu naszego wewnętrznego [w:] Serjarz projektów do prawa, innych różnych pism, uwag, myśli patriotycznych, żądań województw, ziem i powiatów, pomiędzy sejmem a sejmem od senatorów, posłów, gorliwych patriotów formowanych , t. II, Warszawa 1785.

Stroynowski H., Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycznej i prawa narodów, Wilno 1785.

Truchim S., Augusta Sułkowskiego projekt organizacji szkolnictwa w Polsce, Warszawa 1932.

Uruszczak W., W sprawie dziejów polskiej myśli administracyjnej. Uwagi w związku z pracą Jerzego Malca, CPH 1987, t. 39, s. 187–198.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.