Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 12 (2019), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2019
Redakcja zeszytu: Prof. dr hab. Dorota Malec, Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, Dr hab. Maciej Mikuła, Mgr Jakub Pokoj

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University, Krakow.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Iusta causa usucapionis w poglądach Trebacjusza i Fragmentach Watykańskich

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 121-144
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.005.10666

Wybrane projekty pokoju powszechnego w Europie od XV do XVII wieku  jako remedium na problem wojen religijnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 145-183
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.006.10667

„Seym ten bez początku zaczął się, bez końca kończy się”. Sejm pacyfikacyjny z 1698 r. i jego znaczenie w kontekście ewolucji liberum veto

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 185–203
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.007.10668

Instytucja wydawania przestępców w okresie obowiązywania k.p.k. z 1928 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 205–222
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.008.10669

Sprawa karna SS-Oberscharführera Franza Langnera, członka załogi KL Auschwitz, przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie (1949–1952)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 223–237
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.009.10670

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część I

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 239–275
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.024.11131

Uwagi nad książką Piotra Z. Pomianowskiego, pt. „Rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich. Praktyka stosowania Kodeksu Napoleona w latach 1808–1852”, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2018, 449 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 277–291
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.025.11132