Sprawa karna SS-Oberscharführera Franza Langnera, członka załogi KL Auschwitz, przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie (1949–1952)

Grzegorz M. Kowalski

Abstrakt

Criminal Case of SS-Oberscharführer Franz Langner, a Member of the KL Auschwitz Garrison, before the Court of Appeal in Cracow (1949–1952)

The aim of the dissertation is to present the course of court proceedings in the criminal case against Franz (Franciszek) Langner, born in 1891, a Polish volksdeutsch, and member of the SS KL Auschwitz crew, who was tried in Poland from 1949 to 1952. During the Second World War Langner renounced his Polish nationality and joined the SS. He was sent to KL Auschwitz, where he served from April 8, 1942 to January 20, 1945. He performed various functions among the watch-keeping troops, achieving the rank of SS-Oberscharführer. After the war, Langner was arrested and criminal proceedings were instituted against him. Initially, this was related to his declaration of belonging to the German nationality, and then - when his service in the SS came to light - to the commission of war crimes and crimes against humanity. The crimes that Langner was accused of changed several times. The trial was held at the Court of Appeal in Cracow. By virtue of a judgment of 5 April 1950, Langner was sentenced to death. After Langner filed an appeal, the Supreme Court of the Republic of Poland partly annulled, in the verdict of November 13, 1950, the verdict of the Court of Appeal in Cracow, and remanded the case for reconsideration. On April 13, 1951, the Provincial Court in Cracow (established in place of the Court of Appeal) sentenced Langner to a joint penalty of 10 years imprisonment. The Supreme Court upheld this judgment in a judgment of January 29, 1952. Langner ultimately died in prison on February 2, 1952. Due to the prisoner’s death, the criminal proceedings were discontinued.

Słowa kluczowe: załoga SS KL Auschwitz, proces karny, kara śmierci, Sąd Apelacyjny w Krakowie
References

Źródła

Archiwum Narodowe w Krakowie, Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. 29/439/1585.

Dekret z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego, tekst jedn. Dz.U. 1946, Nr 69, poz. 377.

Dekret z 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939‒1945 r., Dz.U. 1946, Nr 41, poz. 237.

Kartoteka członków załogi SS w KL Auschwitz, opr. A. Lasik, niepubl.

Załoga SS KL Auschwitz, http://truthaboutcamps.eu/th/form/r49040730,LANGNER.html (dostęp: 2.04.2019).

Opracowania

Augustyn O., Za drutami obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, Kraków 1945.

Bibliografi a KL Auschwitz za lata 1942‒1980, opr. A. Malcówna, Oświęcim 1991.

Cyprian T., Sawicki J., Siedem wyroków Najwyższego Trybunału Narodowego, Poznań 1962.

Darstellungen und Quellen zur Geschichte von Auschwitz, t. 1: Standort- und Kommandanturbefehle des Konzentrationslagers Auschwitz 1940‒1945, red. N. Frei, Th. Grotum, J. Parcer, S. Steinbacher, B.C. Wagner, München 2000.

German Crimes in Poland, t. 1, Central Commission for the Investigation of German Crimes in Poland, Warsaw 1946.

Kobierska-Motas E., Ekstradycja przestępców wojennych do Polski z czterech stref okupacyjnych Niemiec 1946‒1950, cz. I‒II, Warszawa 1991‒1992.

Lasik A., Sztafety Ochronne w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych. Rozwój organizacyjny, ewolucja zadań i struktur oraz socjologiczny obraz obozowych załóg SS, Oświęcim 2007.

Lasik A., Ściganie i karanie członków załogi KL Auschwitz [w:] Auschwitz 1940‒1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, t. V: Epilog, red. W. Długoborski, F. Piper, Oświęcim 1995 .

Lasik A., Załoga SS w KL Auschwitz w latach 1940‒1945, Bydgoszcz 1994.

Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2008.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.