A Scientific Examination of and Report on the Hungarian Cartel Law in the Framework of the Bolyai Scholarship

Norbert Varga

Abstrakt

* Supported BY the UNKP-18-4 New National Excellence Program of the Ministry of Human Capacities.

Słowa kluczowe: Hungarian Cartel Law, Bolyai Scholarship, report / węgierskie prawo antykartelowe, Bolyai Stypendium, raport

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.