A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2018

Roman Shandra

Abstrakt

2018 was a year of important scholarly events for Ukrainian legal history. During this year Ukrainian scholars published several historical-legal academic works and held three professional conferences.

Słowa kluczowe: Ukraine, West-Ukrainian People’s Republic, legal history, legal liability, criminal legislation, International Association of Law Historians / Ukraina, Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa, historia prawa, odpowiedzialność prawna, ustawodawstwo karne, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Prawa