Chronicle of Scholarly Events in the Field of Legal History Held in the Slovak Republic in 2018

Adriana Švecová,

Miriam Laclavíková,

Ingrid Lanczová

Abstrakt
Słowa kluczowe: scholarly events, Slovakia, conferences, publications, academic degrees / wydarzenia naukowe, Słowacja, konferencje, publikacje, stopnie naukowe