Omówienie monografii Jacka Przygodzkiego, Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, ss. 393

Bartosz Ziobroń

Abstrakt

A review of Jacek Przygodzki’s Monograph Commissions for Improving Public Administration in the Second Republic of Poland. A Historical and Legal Study, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, 393 p.

This text is a review of Dr. Jacek Przygodzki’s book, ‘Commissions for Improving Public Administration in the Second Republic of Poland. A Historical and Legal Study’, which was published by the Publishing House of the University of Wrocław in 2019. This work summarises the author’s previous scholarly research in the field of the organization of public administration in interwar Poland. Dr. Przygodzki elaborates the complete history of all five of the commissions for the modernisation of administration, from the time of Poland’s regaining its independence to the completion of the work of the Jaroszyński Committee in 1933. The review discusses the structure of the monograph and research methods used by the author, and draws attention to a rich base of sources and extensive literature on the subject. In the conclusion, it is stated that Dr. Przygodzki’s book is a scholastically reliable work that gives the reader many interesting bits of information about the organization of public administration in the Second Republic of Poland.

Słowa kluczowe: II Rzeczypospolita, administracja publiczna, komisja usprawniająca, Maurycy Z. Jaroszyński / The Second Republic of Poland, public administration, commission for improvement, Maurycy Z. Jaroszyński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.