Uwagi prawnohistoryczne na marginesie edycji: Mobilia. Inwentarze mienia ruchomego mieszczan krakowskich do schyłku XV wieku. Mobilia. Inventare des beweglichen Vermogens der Krakauer Burger bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts, wyd. (hrsg.) Marcin Starzyński, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2017, ss. XXXII + 155 (Fontes Cracovienses, 13)

Maciej Mikuła

Abstrakt

Legal-historical Remarks Concerning the Book: Mobilia. Inwentarze mienia ruchomego mieszczan krakowskich do schyłku XV wieku. [Mobilia. Inventories of the Chattels of Cracow Burghers up to the End of the 15th Century], ed. Marcin Starzyński, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2017, XXXII + 155 p. (Fontes Cracovienses, 13)

The reviewed book includes 182 medieval inventories of the chattels of Cracow burghers. It is doubtless a very valuable source for research in the area of the history of personal belongings. The objective of the short report is to show the value of such a source for legal-historical research. The book takes into consideration phenomena in the areas of inheritance and marriage law. But the main part of the review is the analysis of information found in the works of lawyers, which is especially worthwhile for research on the legal culture of medieval Polish towns.

Słowa kluczowe: inwentarz, prawo miejskie, prawo spadkowe, dzieła prawnicze, Joannes Andreae, prawo kanoniczne, prawo rzymskie / inventory, municipal law, inheritance law, lawyers’ books, canon law, Roman law

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.