The International Conference “Unions of States in the Past. Theory and Practice” (Jagiellonian University, Kraków, September 20, 2019)

Kacper Górski

Abstrakt
Słowa kluczowe: conference, legal history, constitutional history, political union, union of states, journal, Jagiellonian University, Cracow / konferencja naukowa, historia prawa, historia ustroju, unia, unia międzypaństwowa, czasopismo, Uniwersytet Jagielloński, Kraków