A Students’ Workshop as a Session of the International ”Unions of States in the Past: Theory and Practice” Conference, Jagiellonian University, September 21, 2019

Kinga Ciosk,

Bartosz Gałucha,

Arkadiusz Piskorz,

Ilona Rębisz

Abstrakt
Słowa kluczowe: conference, students’ workshop, Jagiellonian University, University of Szeged, union of states, private law, public law / konferencja, panel studencki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Szegedzie, unia państw, prawo prywatne, prawo publiczne