Laudacja na uroczystość 90. rocznicy urodzin Profesora Stanisława Grodziskiego. Konferencja naukowa „Łączą nas źródła” (Kraków, 19 września 2019 r.)

Wacław Uruszczak

Abstrakt

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.