Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 13 (2020), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2020
Redaktor zeszytu 3 : Dr hab. Maciej Mikuła, Dr Michał Ożóg

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Słowa kluczowe: history of Poland, history of canon law, union of churches and benefices, unio ecclesiarum, Polish-Lithuanian union, historia Polski, historia prawa kanonicznego, unia kościołów i beneficjów, unia polsko-litewska, Vampires, Witschcraft, Magia Posthuma, Poltergeist, Gespenst, Moravia, Silesia, parish register, wampiry, wiedźmy, magia pośmiertna, Morawy, Śląsk, rejestr parafialny, Austrian Civil Code, Galicia, civil law, pactum advitalitium, Ernest Till, austriacki kodeks cywilny, Galicja, prawo cywilne, Vratislav Kalousek, interwar Czechoslovakia, law system, dictatorship, Slovakia, Carpathian Ruthenia, Czechosłowacja w okresie międzywojennym, system prawny, dyktatura, Słowacja, Ruś Karpacka, Free City of Krakow, Jagiellonian University, Faculty of Law, professors, lawyers (attorneys at law), Napoleonic Code, Wolne Miasto Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa, profesorowie, adwokaci, Kodeks Napoleona, źródła prawa, wykładnia historyczna, orzecznictwo sądowe, wspólnoty gruntowe, polska reforma rolna 1944 r., nominalna spłata wierzytelności hipotecznych, sources of law, historical interpretation, court rulings, joint land property, the Polish agricultural reform of 1944, nominal repayment of mortgage dues, Kodeks cywilny, komisja kodyfikacyjna, kodyfikacja, Królestwo Kongresowe, Komitet Cywilny Reformy, Antoni Bieńowski, Aleksander Linowski, civil code, codification commission, Congress Kingdom of Poland, Civil Reform Committee, Antoni Bieńkowski, legal history, Slovak Republic, Czech Republic, research status, pedagogy, staff development, projects, conferences, historia prawa, Republika Słowacka, Republika Czeska, stan badań, nauczanie, rozwój kadry, projekty, konferencje, conference, constitutional crisis, France, publication, Yellow Vests, konferencja, kryzys konstytucyjny, Francja, publikacja, Żółte Kamizelki, Ukraine, legal status, legal regulation, punishment, International Association of Law Historians, Ukraina, status prawny, regulacje prawne, kara, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Prawa, scholarly events, Hungary, legal and constitutional history, academic degrees, wydarzenia naukowe, Węgry, historia państwa i prawa, stopnie i tytuły naukowe, scholarly research, Legal and Constitutional History, Faculty of Law and Administration, badania naukowe, Wydział Prawa i Administracji, AYLH, doroczne forum, Bruksela, historia państwa, annual forum, Brussels, constitutional history, Sejm Staropolski, Polska Akademia Umiejętności, Old Polish Sejm, Polish Academy of Arts and Sciences

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Unions in Medieval Church Law as the Basis for Description of the Legal Nature of the Polish-Lithuanian Union

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 257-271
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.019.12515

“The Living Dead” in Modern Era Parish Records in Silesia and Moravia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 273-287
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.020.12516

Civil Law in Forced Unions. The Austrian Civil Code and its Significance for the Development of Civil Law in Central Europe

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 289-301
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.021.12517

Opinie profesorów i doktorów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego jako źródło badań nad stosowaniem Kodeksu Napoleona w Wolnym Mieście Krakowie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 303-319
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.023.12519

Legal Aspects of the Position of Slovakia in the Newly Established Czechoslovakia in Vratislav Kalousek´s Interpretation

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 321-328
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.022.12518

Wykorzystanie źródeł prawa w wykładni historycznej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 329-343
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.024.12520

Edycje źródłowe

Plan kodeksu cywilnego i projekt utworzenia komisji kodyfikacyjnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 345-387
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.025.12521

Kronika wydarzeń naukowych

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in France in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 389-392
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.027.12523

Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 393-401
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.029.12525

Chronicle of Scholarly Events in Legal History and Roman Law Held in the Slovak and Czech Republics in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 403-406
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.026.12522

A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 407-411
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.028.12524

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 413-420
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.030.12526

Dwudzieste piąte Forum Młodych Historyków Prawa “Identity, Citizenship, and Legal History”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 421-422
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.031.12527

In memoriam

Profesor Stanisław Grodziski (1929–2020). Rys naukowego portretu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 423-428
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.032.12528

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.