Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2019

Bence Krusóczki

Abstrakt
Słowa kluczowe: scholarly events, Hungary, legal and constitutional history, academic degrees, conferences, wydarzenia naukowe, Węgry, historia państwa i prawa, stopnie i tytuły naukowe, konferencje

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.