Chronicle of Scholarly Events in Legal History and Roman Law Held in the Slovak and Czech Republics in 2019

Adriana Švecová,

Miriam Laclavíková,

Ingrid Lanczová

Abstrakt
Słowa kluczowe: legal history, Slovak Republic, Czech Republic, research status, pedagogy, staff development, projects, conferences, historia prawa, Republika Słowacka, Republika Czeska, stan badań, nauczanie, rozwój kadry, projekty, konferencje

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.