Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 13 (2020), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2020
Redakcja zeszytu: dr hab. Maciej Mikuła, dr Michał Ożóg

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University in Krakow.

Publikacja dofinansowana przez CANPACK S.A.
The publication has been sponsored by CANPACK S.A.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Morbus est… Roman Views on Health of Animals as a Basis for the Present-Day Warranty Legislation

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 429-442
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.033.12758

Koncepcja państwa i władcy w myśli politycznej Pawła Orozjusza

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 443-468
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.034.12759

Wizerunek sędziego w polskich utworach literackich i piśmiennictwie politycznym XVI i XVII stulecia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 469-489
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.035.12760

Początki kryminologii w Polsce. Od ery prepozytywistycznej do pełnego pozytywizmu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 491-509
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.036.12761

Nierówne szanse wobec równego prawa. Zmagania o prawa służebne mieszkańców Galicji na przykładzie wsi Bratkówka i Odrzykoń w XIX wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 511-527
Data publikacji online: 1 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.040.13010

Powoływanie ławników do sądów pokoju i Sądu Okręgowego w Łodzi w pierwszych latach Polski międzywojennej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 529-543
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.037.12762

Kronika wydarzeń naukowych

Promocja edycji najstarszych ksiąg grodzkich krakowskich w Polskiej Akademii Umiejętności

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 545-547
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.038.12763

In memoriam

Profesor Laurent Waelkens (1953–2020) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 549-551
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.039.12764