Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 14 (2021), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2021

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.

Publikacja dofinansowana przez CANPACK S.A.
Słowa kluczowe: Królestwo Polskie, sąd pokoju, podpis analfabety, Kingdom of Poland, court of peace, signature of the illiterate, cartel law, competition, economic crisis, draft of cartel law, codification of cartel law, Word War I, prawo konkurencji, konkurencja, kryzys ekonomiczny, projekt prawa konkurencji, kodyfikacja prawa konkurencji, I wojna światowa, Codification Commission, Copyright Law of 1926, criminal legal protection of copyright, District Court in Kraków, overprint, plagiarism, subjective side of an offence, karnoprawna ochrona praw autorskich, Komisja Kodyfikacyjna, naddruk, plagiat, Sąd Okręgowy w Krakowie, strona podmiotowa czynu zabronionego, ustawa o prawie autorskim z 1926 r., General Government, Nazi law, Nazi judiciary, The Second World War, Court of Appeal in Kraków, Polish (non-German) judiciary, Generalne Gubernatorstwo, prawo nazistowskie, sądownictwo nazistowskie, II wojna światowa, Sąd Apelacyjny w Krakowie, sądownictwo polskie (nieniemieckie), Civil Reform Committee, civil procedure, source, edition, Antoni Bieńkowski, Komitet Cywilny Reformy, procedura cywilna, źródło, edycja, knightly orders, Stephanites, Hungary in the Arpad era, possesessions of the Knightly Orders, locus credibilis authenticus, zakony rycerskie, stefanici, Węgry w dobie Arpadów, posiadłości zakonów rycerskich, sources, accounting notes, Przemyśl, Middle Ages, zapiski rachunkowe, średniowiecze, Jewish Territorial Self-Government, Polish-Lithuanian Commonwealth, law, żydowski samorząd terytorialny, Rzeczpospolita Obojga Narodów, prawo, Roman law, English law, teaching law, prawo rzymskie, prawo angielskie, nauczanie prawa

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Między krzyżykiem a kółkiem. Niepiśmienny w aktach wydziału pojednawczego i policji prostej sądu pokoju w Zgierzu i Łodzi z lat 1844–1876

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 1–15
DOI 10.4467/20844131KS.21.001.13268

The Antecedents of the Regulation of the Economic Competition Agreement in the First Part of the 20th Century in Hungary

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 17–29
DOI 10.4467/20844131KS.21.002.13269

Przepisy karne ustawy o prawie autorskim z 1926 roku w pracach ustawodawczych i praktyce sądowej. Naddruk – plagiat – strona podmiotowa – sankcje karne

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 31–57
DOI 10.4467/20844131KS.21.003.13270

Legal Theses of the Kraków Court of Appeal in 1940–1943

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 59–82
DOI 10.4467/20844131KS.21.004.13271

Edycje źródłowe

Projekt zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część I (postępowanie zasadnicze)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 83–115
DOI 10.4467/20844131KS.21.005.13272

Recenzje

Orsolya Falus. Szpitalne zakony rycerskie w czasach Arpadów na Węgrzech. Zabrze–Tarnowskie Góry: Inforteditions, 2019, seria „Szlakiem krucjat”, tom XI, stron 226

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 117–118
DOI 10.4467/20844131KS.21.006.13273

Najstarsze rachunki przemyskie (1472–1510). Opracowanie i wydanie Anna Łosowska i Michał Schmidt. Przemyśl: Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2019, stron 252 + aneks

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 119–120
DOI 10.4467/20844131KS.21.008.13275

Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII–XVIII wiek). Źródła. Wprowadzenie i opracowanie Adam Kaźmierczyk, Przemysław Zarubin. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019, stron 679

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 121–122
DOI 10.4467/20844131KS.21.009.13276

Łukasz Jan Korporowicz. Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, stron 237

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 123–125
DOI 10.4467/20844131KS.21.010.13277

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.