Dorota Skotarczak, Otwierać, milicja! O powieści kryminalnej w PRL. Szczecin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2019, 231 stron

Piotr M. Pilarczyk

Abstrakt

Militia, Open Up! About Crime Fiction in People’s Poland. Szczecin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2019, 231 Pages

In People’s Poland, a distinct type of crime fiction was developed. Popular militia novels were entertaining, but also dictated attitudes towards the legal system.

Słowa kluczowe: crime story, detective story, law and literature, legal awareness, Polish People’s Republic, powieść kryminalno-sensacyjna, powieść detektywistyczna, prawo i literatura, świadomość prawna, Polska Rzeczpospolita Ludowa

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.