Recenzja książki Krzysztofa Brońskiego Finanse publiczne w Galicji w okresie autonomii (1867–1914). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019, stron 319

Mateusz Mataniak

Abstrakt

Review of Krzysztof Broński’s Book Public Finance of Galicia in the Autonomy Era (1867–1914). Kraków: Kraków University of Economics Press, 2019, 319 Pages

The review discusses the latest book on the situation of public finances in Galicia during the period of autonomy (1867–1914). The author, using numerous statistical studies, materials of the Diet of Galicia and Lodomeria, and the National Department as well as academic literature (nineteenth-century and modern), presents Galicia’s place in the Austro-Hungarian tax system and recreates the structure of its budgets, as well as the financial situation of local government, and the basic principles of the social security system. This is all offered against a broad constitutional and political, as well as socio-economic, background. The result of the work is several important research theorems, which significantly enrich knowledge about Galicia.

Słowa kluczowe: Austria-Hungary, Galicia, public finances, Treasury Law, National Treasury Management, Austro-Węgry, finanse publiczne, prawo skarbowe, Galicja, C.K. Krajowa Dyrekcja Skarbu

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.