Sabrina Lo Iacono, Ambulatoria est voluntas defuncti? Ricerche sui „patti successori” istitutivi. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, stron IX+ 358

Aleksander Grebieniow

Abstrakt

Books debunking stereotypes are particularly noteworthy. Such is the monograph of S. Lo Iacono. The author compares Italian, Swiss, and Roman laws to eventually demonstrate that contracts on succession do not in fact infringe the freedom of testation to the extent that they are usually thought to.

* Praca powstała wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2019/35/D/HS5/04168 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Słowa kluczowe: contracts on succession, will-substitutes, Roman law, Italian law, Swiss law, umowy dotyczące spadku, umowy spadkowe, prawo rzymskie, prawo włoskie, prawo szwajcarskie

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.