Kilka uwag o książce Oskara Kaneckiego Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572–1764), Sopot: Wydawnictwo Arche Marek Tokarczyk, 2020, ss. 341

Sławomir Godek

Abstrakt

Some Remarks on Oskar Kanecki’s Book Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572–1764) [Interregnum courts of law in the Grand Duchy of Lithuania (1572–1764)], Sopot: Wydawnictwo Arche Marek Tokarczyk, 2020, pp. 341

Oskar Kanecki’s book considerably broadens the state of knowledge of the judiciary of the Grand Duchy of Lithuania during the interregnum periods (16th–18th century). The work deals with the genesis, organisation and process before these courts in an interesting and wide-ranging way. It seems that a drawback of the book is the incomplete use of the Statute of Lithuania and legislation.

Słowa kluczowe: sądownictwo szlacheckie, Wielkie Księstwo Litewskie, interregnum, courts for nobility, Grand Duchy of Lithuania
References

Abramski, Andrzej, Huras, Andrzej. Sądy kapturowe (1572–1764). Studium z dziejów sądownictwa i prawa sądowego podczas bezkrólewi w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii, 2010.

Burdowicz-Nowicki, Jacek. Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697–1706. Kraków: Arcana, 2013.

Łappo, Iwan I. 1588 metų Lietuvos Statutas, t. I, cz. 1 i 2. Kaunas: Spindulio, 1934–1936.

Nowakowski, Michaił. M. Oczerk sudoustrojstwa i grażdanskago procesa po bywszemu statutu i konstitucijam. Peterburg: izdanie Gosudarstvennoj kancelarii, 1863.

Piekarski, Franc B. Zbiór praw polskich i W. X. Litewskiego od r. 1347 sejmu wiślickiego, aż do r. 1786 podług sławnych Heyneccyusza i Höpfnera prawników, porządkiem ułożony. Kraków: Drukarnia Akademicka, 1813.

Prawa ze Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego i Konstytucji dla wygody pilnujących z urzędu albo potrzeby sądów i dla inszych obywatelów koronnych i litewskich wiadomości porządnie podług alfabetu zebrane. Warszawa: Michał Gröll, 1783.

Zakrzewski, Andrzej B. „Statut w konstytucjach, konstytucje w Statucie, XVI–XVIII w.” W: Lietuvos Statutas. Temidės ir Klėjos teritorijos. Straipsnių rinkinys, sud. Irena Valikonytė ir Neringa Šlimienė 203-13. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.