Chronicle of Scholarly Events in Legal History and Roman Law in the Slovak Republic and Czech Republic in 2020

Adriana Švecová,

Ingrid Lanczová

Abstrakt
Słowa kluczowe: wydarzenia naukowe, Słowacja, Czechy, historia prawa, stopnie i tytuły naukowe, konferencje, scholarly events, Slovakia, Czechia, legal history, academic degrees, conferences