Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 15 (2022), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2022
Redaktorzy zeszytu: Dr Kacper Górski Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

The project ‘Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918–1939)’ is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for  sustainable regional cooperation in Central Europe. Visegrad Grant No. 22030159.

 

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanych w ramach POB Heritage programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Partnerem czasopisma jest TAURON.

Badanie zostało sfinansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Why Legal History Matters? Opening of the Webinar

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 175-177
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.035.16208

Continuity and Discontinuity of Czechoslovak Interwar Law. Basic Introduction of the Topic with an Example of Criminal Law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 179-201
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.013.15716

Actio de in rem verso. An Unwanted Continuity. The Doctrine of versio in rem in the Austrian Civil Code and Interwar Legal Discussion in Czechoslovakia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 203-214
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.014.15717

Introduction to the Hungarian Cartel Regulation in the Interwar Period

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 215-226
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.015.15718

Changes in the Hungarian Insolvency Law in the Interwar Period

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 227-244
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.016.15719

The Changes in the Right of Novelty in Hungarian Civil Procedure in the Interwar Period

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 245-259
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.017.15720

Attempts to Codify Personal Matrimony Law in the Second Polish Republic. A Fiasco or Perhaps a Success?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 261-273
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.018.15721

Jury Courts in Interwar Poland

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 275-291
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.019.15722

Liability for Non-material Damage in Hungarian Law in the 19th–20th Centuries in Comparison with Austrian and Polish Codifications

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 293-306
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.020.15723

Slovak Share in the Unification and Codification Efforts in Interwar Czechoslovakia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 307-323
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.021.15724

Adoption (Successful Unification of Adoption Law in Interwar Czechoslovakia)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 325-338
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.022.15725

Mental Disorder as a Ground for Divorce in the Czechoslovak Marriage Amendment and Comparison to Hungarian Law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 339-352
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.023.15726