Mental Disorder as a Ground for Divorce in the Czechoslovak Marriage Amendment and Comparison to Hungarian Law

Ingrid Lanczová

Abstrakt

The author reviews mental disorder as a ground for divorce in the Czechoslovak Act No. 320 of 1919 Coll. This Act was called the Marriage Amendment and was in effect for the Czech countries until 1950. The author considers the wording of the Act itself, the explanatory report, jurisprudence, and the court practice. The author compares it to the Hungarian marriage law that continued to be effective in Slovakia until 1950. It was Act No. XXXI of 1894 (the so-called Marriage Act), which regulated divorces in Slovakia, despite adopting the Czechoslovak Marriage Amendment. The Hungarian Marriage Act did not recognise mental illness as a ground for divorce. However, it was a controversial topic in both legal environments, the Hungarian and Czechoslovak.

FINANSOWANIE

 
The project ‘Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918–1939)’ is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. Visegrad Grant No. 22030159.
Słowa kluczowe: mental disorder, mental illness, divorce, Czechoslovak law, Hungarian law, Act No. 320 of 1919 Coll. (the Marriage Amendment), Act No. XXXI of 1894 (the Marriage Act)
References

Legal sources

ABGB (1811). http://repertorium.at/qu/1811_oestabgb.html (accessed: 24.02.2022).

Code Civil (1804). https://books.google.sk/books?id=fU-_bGsvP98C&printsec=frontcover&dq=code+civil+or+code+napoleon&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=code%20civil%20or%20code%20napoleon&f=false (accessed: 24.02.2022).

Act No. XIV of 1876 on Public Health (Hungarian).

Act No. XX of 1877 on Guardianship and Curatorship (Hungarian).

Act No. XXXI of 1894 on Marriage Law (Hungarian).

Act No. 320 of 1919 Coll. on the Change of the Provisions Regulating the Marriage Contract, on Divorce and Marriage Impediments (Czechoslovak).

The Ruling of the Curia of Hungary No. 9390 of 1896.

The Ruling of the Curia of Hungary No. 5417/1908 sz. a. III. p. t.

Decision Rv. I. 148 of 7 June 1922.

Decision Rv II 303/19 No. 383 of 20 January 1920.

Decision Rv II 247/21 No. 1285 of 8 November 1921.

Decision Rv I 1041/22 No. 266 of 7 March 1923.

Decision Rv II 271/22 No. 2628 of 15 May 1923.

Decision Rv I 1238/23 No. 3056 from 17 October 1923.

Decision Rv I 943/23 No. 3506 of 19 February 1924.

Decision Rv II 635/25 No. 5943 of 15 April 1926.

Decision Rv I 907/26 No. 6458 of 10 November 1926.

Decision Rv II 205/26 No. 6512 of 24 November 1926.

Studies

Benedek, László. A psychiatria története. Budapest: Mai Henrik és fia kiadása, 1923.

Brandejs, Matěj. “Duševní nemoc – sociální problém”. Duše – časopis pro duševní zdraví 7 (1931): 97.

Foucault, Michel. Psychologie a duševní nemoc. Praha: Dauphin, 1997.

Gerlich, Karel. Rozvod, rozluka, alimenty. Praha: V. Linhart, 1934.

Hácha, Emil, Hoetzel, Jiří, Weyr, František and Laštovka, Krel. Slovník veřejného práva československého. Svazek II. Brno: Nakladatelství Polygrafia – Rudolf M. Rohrer, 1932.

Haškovec, Ladislav. “O návrhu zákona k obřadnostem smlouvy manželské”. Revue v neuropsychopathologii, therapii, veřejné hygieně a lékařství 17, nos. 1–3 (1920): 28–35.

Herger, Eszter. “The Introduction of Secular Divorce Law in Hungary, 1895–1918: Social and Legal Consequences for Women”. Journal on European History of Law 2 (2012): 138–48. 

Heveroch, Antonín. Diagnostika chorob duševních pro mediky a praktické lékaře. Praha: Hejda & Tuček, 1904.

Hraše, Jan. Aktuality naší péče o duševně nemocné. Praha: J. Hraše, 1933.

Kiss, László. A magyar közegészségügy fejlődése a közegészségügyi gondolkodás kialakulásától az állami közegészségügyi rendszer kiépítéséig. Budapest: ELTE, 2015.

Klabouch, Jan. Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962.

Kocsis, Károly and Bottlik, Zsolt. A népesség változó etnikai arculata Magyarország mai területén. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2009.

Ľudové noviny III, no. 2 (1899).

Právník 61 (1922).

Raffay, Ferencz. A Magyar Házassági Jog- 1894. Évi XXXI. Törvényczikk. Budapest: Grill Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedése, 1902.

Scaglia, Lara. Kant’s Notion of a Transcendental Schema: The Constitution of Objective Knowledge Between Epistemology and Psychology. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.

Schwab, Vladimir. “Několik poznámek k § 13g) zákona ze dne 22. květne 1919 č. 320 sb. z.”. Právník 59, no. 8 (1920): 287–93.

Šedivec, Vladislav. “Heverochovy názory na maniomelancholii”. Československá psychiatrie – časopis Psychiatrické společnosti 5, no. 2 (1969): 115–8.

Internet sources

Národné centrum zdravotníckych informácií. “Medzinárodná klasifikácia chorôb”. http://www.nczisk.sk/standardy-v-zdravotnictve/pages/medzinarodna-klasifikacia-chorob-mkch-10.aspx (accessed: 24.02.2022).

Národní shromáždění československé 1918–1920. “Zpráva právního výboru o návrhu zákona na reformu manželského práva spolu s resolučním návrhem Dra Rolíčka.” https://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t0298_02.htm (accessed: 4.08.2021).

The Explanatory Report of Czechoslovak Act No. 320 of 1919 Coll. on the Change of the Provisions Regulating the Marriage Contract, on Divorce and Marriage Impediments. https://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t0298_02.htm. (accessed: 4.08.2021).

The Explanatory Report of Hungarian Act No. XXXI of 1894 on Marriage Law. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400031.TVI&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D44 (accessed: 24.02.2022).

World Health Organisation. “Mental Disorders”. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders (accessed: 24.02.2022).

World Health Orgnisation. „Mental Health”. https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health (accessed: 24.02.2022).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.