Slovak Legal History – a Non-exhaustive Overview of Active Researchers

Ingrid Lanczová

Abstrakt
Słowa kluczowe: Slovak legal history, Slovakia, active researchers, legal historians, Slovak law faculties, Comenius University, Trnava University, Matej Bel University, Pavol Jozef Šafárik University
References

Beňa Jozef, “Od právnych dejín na území Slovenska k slovenským právnym dejinám” [From the Legal History of the Slovak Territory to the Slovak Legal History]. Právněhistorické studie 45, no. 1 (2015), 41–54.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.