A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2021

Roman Shandra

Abstrakt
Słowa kluczowe: Ukraine, occupation courts, legal history, legal regulation, International Association of Legal Historians

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.