Chronicle of Scholarly Events in Legal History Held in the Slovak Republic and the Czech Republic in 2021

Adriana Švecová,

Ingrid Lanczová

Abstrakt
Słowa kluczowe: Scholarly events, Slovakia, Czechia, legal history, conferences, academic degrees, monograph

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.