Legal History Research in Belgium (2021)

Jens Van Paemel

Abstrakt
Słowa kluczowe: Belgium, legal history, conferences, books, PhD dissertation defense

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.