The Practice of Supervisory Rights in Hungarian Cartel Law with Special Attention to the Duties of the Minister and the Legal Director

Norbert Varga

Abstrakt

Hungary introduced provisions on cartels with the enactment of Act XX of 1931. To protect good morals and public interests, the Act regulated the tools of state intervention and supervision. This legal field was the summarization of the proceedings of cartel supervisory authorities, in which not only executive state bodies but also judiciary organs took part. The paper focuses on the development of the Hungarian cartel law, with special attention to the practice of the courts and the aims of the State related to the supervisory power over the cartels before the codification of the Hungarian cartel law. The main aim of the study is to put an emphasis on the tasks of the responsible Minister and the legal director, mainly by analyzing the related primary sources. The purpose of this study is also to explain the tasks of the responsible Minister after the Cartel Act came into force, and the demonstration of the practice related to the proceedings. The main question is what the functions of the supervisory authorities related to the cartels were. In connection with the legal director, I would like to illustrate his task as a representative of state interests in the mainly cartel-related lawsuits.

Słowa kluczowe: Hungarian cartel law, cartel supervisory authorities, Royal Legal Director, Minister of Trade
References

Archival sources

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Gazdasági Levéltári Főosztály [MNL GLF] [The Central Archives of the Hungarian National Archives, the Department of Economic Archives].

Z 341 (Liquid Soluble Glass Cartel Meetings Minutes 1927, 1931–1936).

Z 783 (Central Offices of the Iron Wholesalers of Hungary).

Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára [MNL BKML] [The Bács-Kiskun County Archives of the Hungarian National Archives].

A jogszolgáltatás területi szervei, Bíróságok és ügyészségek, A Kalocsai Törvényszék iratai, Cégbírósági iratok [Local Authorities of Jurisdiction, Courthouses and Prosecutors; the documents of the Kalocsa Court, documents of the registry court], VII. 2. c 187/1933; VII. 2. c. 4224/1934.

Budapest Főváros Levéltára [BFL] [The Archives of Budapest] XI. 1105 kisdoboz (1) Kartelljegyzőkönyvek, megállapodások 1927–1943. Budapesti JégárusítóRt. Titkársági iratok 1927–1947. [Small box No. 1105 (1) Cartel records, agreements 1927–1943. Secretarial documents of the Budapest Ice Selling Ltd. 1927–1947].

Legal sources

1931. évi XX. törvénycikk indokolása a gazdasági versenyt szabályzó megállapodásokról [The Reasoning of the Act XX of 1931 on the Agreements Regulating Economic Competition],

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=93100020.TVI&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D49 (accessed: 8.09.2021).

Studies

A gazdasági verseny szabadságát korlátozó megállapodásokról (kartellekről) szóló törvényjavaslat vitája az Országos Ipartanács állandó bizottságában [The Debate of the Bill on the Agreements Regulating Economic Competition (Cartels) in the Regular Committee of the National Industry Council]. Budapest: Hellas Irodalmi és Nyomdai részvénytársaság, 1930.

Birnbaum, Walther. Die Rechtsprechung des Kartellgerichts auf Grund des § 9 der Kartellverordnung im Vergleich zur Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte. Berlin: Carl Heymanns Verlag, 1930.

Denzel, Eberhard. Mißbrauch der Kündigung unter besonderer Berücksichtigung des § 8 Kartellverordnung. Greifswald: Buchdruckerei Hans Adler, Inh., 1936.

Dobrovics, Károly. A kartelek helyzete és működése Magyarországon [The Status and Operation of Cartels in Hungary]. Budapest: Hellas-nyomda Rt., 1934.

Dobrovics, Károly. Kartelismeretek [Knowledge about Cartels]. Budapest: Monopol Könyvkiadó Vállalat, 1937.

Dobrovics, Károly, Kőházi, Endre. Kartell, árelemzés, külföldi törvények [Cartel, Price Analysing, Foreign Laws]. Budapest: Monopol KönyvkiadóVállalat, 1938.

Harasztosi Király, Ferenc. A kartel [The Cartel]. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1936.

Jsay, Rudolf, Tschierschky, Siegfried. Kartellverordnung. Mannheim-Berlin-Leipzig: Bensheimer, 1925.

Kessler, William C. “German Cartel Regulation Under the Decree of 1923”. The Quarterly Journal of Economics 50 (1936): 680–93.

Kuhlmann, Otto. Kartellbegriff und Genossenschaften. Leipzig: Universitätsverlag von Robert Noske in Borna, 1930.

Kuncz, Ödön. A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve [The Textbook of Hungarian Economy and Exchange Law]. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1938.

Lehmann, Willi. Grenzen der Kartellgerichtsbarkeit. Greifswald: Buchdruckerei Julius Abel GmbH., 1929.

Ranschburg, Nándor. Karteljog kartelszervezet, A gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX-ik törvénycikk magyarázatával és végrehajtási rendeletekkel [Cartel Law, Cartel Organisation. Contains the Explanation and Execution Decrees of the Act XX of 1931 on the Agreements Regulating Economic Competition]. Budapest: Iparjogvédelmi Egyesület, 1931.

Stipta, István. “A gazdasági versenyt szabályozómegállapodásokról szóló1931. évi XX. tc. hazai előzményei”[Domestic Predecessors of the Act XX of 1931 on the Agreements Regulating Fair Trade]. Versenytükör [Competition Mirror] 12, special issue no. 2 (2016): 53–63.

Szabó, István. “A kartellfelügyelet szervezete és hatásköre az 1931. XX. törvénycikk nyomán” [The Organisation and Authority of Cartel Supervision According to the Act XX of 1931]. Versenytükör [Competition Mirror] 12, special issue no. 2 (2016): 64–83.

Szilágyi, Pál, Tóth, András. “A kartellszabályozás történeti fejlődése”[The Historical Development of Cartel Regulation]. Versenytükör [Competition Mirror] 12, special issue no. 2 (2016): 4–13.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.