Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 16 (2023), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2023
Redakcja zeszytu: Kacper Górski, Anna Ceglarska

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanych w ramach POB Heritage programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czasopismo uzyskało wsparcie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2023–2024 (umowa nr RCN/SP/0307/2021/1).

Projekt okładki: Paweł Bigos.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Judge Hercules or Theseus? Ancient Hero and Democratic Leadership

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 3, s. 283-296
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.020.18384

Animating the Past: History-Making, Memory-Making, Law-Making

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 3, s. 297-316
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.021.18385

Chrystologia na rozdrożu – heterodoksyjne motywy teologii politycznej cesarstwa w X i XI wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 3, s. 317-330
DOI 10.4467/20844131KS.23.022.18386

Myśl polityczno-prawna jako element argumentacji w mowach sądowych. Uwagi na marginesie procesu komunistów we Lwowie (1922–1923)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 3, s. 331-347
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.023.18387

Ideologiczne i prawne uwarunkowania polityki mieszkaniowej komunistów w początkach Polski Ludowej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 3, s. 349-371
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.024.18388

Wojna w nauczaniu papieża Franciszka. Czy zmiana nauczania Kościoła katolickiego?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 3, s. 373-398
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.025.18389

Kronika wydarzeń naukowych

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2021/2022

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 3, s. 399-412
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.026.18390

Chronicle of Research in Legal History in Brazil in 2022

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 3, s. 413-417
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.027.18391

Legal History Research in Belgium (2022)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 3, s. 419-422
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.028.18392

Events, Books and Papers in Hungarian Legal History in 2022: A Historiographic Overview

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 3, s. 423-438
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.029.18393

A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2022

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 3, s. 439-440
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.030.18394

Chronicle of Scholarly Events in Legal History Held in the Slovak Republic and the Czech Republic in 2022

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 3, s. 441-446
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.031.18395

Dwudzieste szóste Forum Młodych Historyków Prawa “Liability and Responsibility in Legal History”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 3, s. 447-448
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.032.18396