2014

Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Doc. dr Tomáš Gábriš (Comenius University in Bratislava, Słowacja)

Prof. dr hab. Stanisław Grodziski (Polska Akademia Umiejętności.)

Dr Anna Klimaszewska (Uniwersytet Gdański, Polska)

Doc. dr Vilem Knoll (Západočeská Univerzita v Plzni, Plzeň, Czechy)

Prof. dr hab. Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska)

Prof. dr Mark Munzinger (Radford University, Virginia, Stany Zjednoczone)

Prof. dr hab. Janusz Sondel (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Polska)

Prof. dr Laurent Waelkens (Université de Louvain, Belgia)

Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)