2013

Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Doc. dr Tomáš Gábriš (Comenius University in Bratislava, Słowacja)

Dr Vilem Knoll (Západočeská Univerzita v Plzni, Plzeň, Czechy)

Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Prof. dr hab. Janusz Sondel (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Polska)

Dr Nad'a Štachová (Masarykova Univerzita, Brno, Czechy)

Dr Norbert Varga (University of Szeged, Węgry)

Prof. dr Laurent Waelkens (Université de Louvain, Belgia)

Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)