2012

Dr Tomáš Gábriš (Comenius University in Bratislava, Słowacja)

Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (Toruń)

Dr Anna Stawarska-Rippel (Uniwersytet Śląski, Polska)

Dr Norbert Varga (University of Szeged, Węgry)

Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)