2015

Dr hab. Piotr Fiedorczyk (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Doc. dr Tomáš Gábriš (Comenius University in Bratislava, Słowacja)

Prof. dr hab. Danuta Janicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Doc. dr Vilem Knoll (Západočeská Univerzita v Plzni, Plzeň, Czechy)

Dr Komáromi László (Pázmány Péter Catholic University in Budapest, Hungary)

Prof. dr hab. Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska)

Prof. dr hab. Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Prof. dr hab. Janusz Sondel (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Polska)

Prof. dr hab. Tadeusz Szulc (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Prof. dr Laurent Waelkens (Université de Louvain, Belgia)

Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Prof. dr hab. Jan Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)