2017

dr Lucia Berdisová (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja)

prof. dr hab. Józef Ciągwa

dr. Barabás Gábor (Uniwersytet w Peczu, Węgry)

prof. dr Tomáš Gábriš (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja)

prof. dr hab. Andrzej Gulczyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Jan Halberda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Myron Kapral (Państwowy Uniwersytet we Lwowie, Ukraina)

dr Vilém Knoll (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie, Czechy)

dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. dr hab. Mirela Krešić (Uniwersytet w Zagrzebiu)

prof. dr hab. Adam Lityński

dr hab. Marcin Łysko (Uniwersytet w Białymstoku)

dr. José María Martín Humanes (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, Niemcy)

dr hab. Jakub Morawiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Mark Munzinger (Uniwersytet w Radfort, Wirginia, USA)

prof. dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)

ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)

prof. dr hab. Tadeusz Szulc (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Tomasz Tulejski (Uniwersytet Łódzki)

dr Václav Valeš (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie, Czechy)

dr Norbert Varga (Uniwersytet w Szegedzie, Węgry)

dr hab. Anna Waśko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. UWr. dr hab. Rafał Wojciechowski (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Andrzej B. Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Jan Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Zdzisław Zarzycki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)